Πηγή Εικόνας: pixabay.com

Την επέτειο του ενός έτους λειτουργίας γιόρτασε η «Πράσινη Γωνία», μια πρωτοβουλία της «Καθαρής Μάνης». Πρόκειται για έναν οργανωμένο χώρο ανακύκλωσης που στοχεύει στην εφαρμογή της διαλογής των απορριμμάτων στο χώρο που αυτά δημιουργούνται, δηλαδή «διαλογή στην πηγή».

Σε έναν χώρο μισού στρέμματος στη Στούπα Δυτικής Μάνης, ο σύλλογος «Καθαρή Μάνη», που δημιουργήθηκε από εθελοντές κατοίκους της περιοχής, Έλληνες και ξένους, γίνεται απόθεση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε διακριτά ρεύματα, ήτοι χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και τέτραπακ.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στον σωστό διαχωρισμό των υλικών, ώστε να διευκολύνεται το επόμενο στάδιο στην κυκλική οικονομία. Για παράδειγμα, διαχωρίζονται όλα τα μεμβρανώδη υλικά, όπως περιτυλίγματα, πλαστικές σακούλες κλπ.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται σε μεγάσακους (big-bags) και μεταφέρονται σε μια δεύτερη ηλεκτροδοτούμενη τοποθεσία όπου συμπιέζονται και δεματοποιούνται για τη μείωση του όγκου τους. Πρόκειται για απολύτως απαραίτητη διαδικασία ώστε να κριθεί συμφέρουσα η μεταφορά και αποθήκευσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Πράσινη Γωνία» έχει μηδενικό υπόλειμμα, καθώς η ανακύκλωση από τους πολίτες γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο και κάτω από την εποπτεία καταρτισμένων εθελοντών.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ορθές πρακτικές ανακύκλωσης, δηλαδή, εκτός από την εναπόθεση σε διακριτά ρεύματα που προαναφέρθηκε, όλα τα υλικά να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από μολυσματικές ουσίες, όπως είναι τα υπολείμματα τροφών.

Άλλες δράσεις

Η φιλοσοφία της «Καθαρής Μάνης», όπως άλλωστε προβλέπεται και στο καταστατικό της, περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής παιδείας. Ως εκ τούτου, στις στοχευμένες δράσεις του, ο Σύλλογος περιλαμβάνει ανάπτυξη δράσεων σε σχολεία κάθε βαθμίδας σε συνεργασία με τις κατά τόπους εκπαιδευτικές αρχές, όπως καθαρισμούς και επιμορφωτικά σεμινάρια. Ενθαρρυντικότατο αποτέλεσμα των δράσεων αυτών είναι η δημιουργία μικρών «Πράσινων Γωνίων» μέσα στα σχολεία.

Μια καινοτόμος δράση της «Καθαρής Μάνης» περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση πόρτα-πόρτα του συνόλου των κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής. Εκκινώντας από τον οικισμό της Στούπας, ομάδες εθελοντών, εφοδιασμένοι με το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό, ενημερώνουν και εκπαιδεύουν για την ορθή ανακύκλωση των απορριμμάτων, ενέργεια που είχε διακοπεί λόγω των περιοριστικών λόγω πανδημίας μέτρων, αλλά θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση τώρα που η άρση τους το καθιστά εφικτό.

Μεγάλη στήριξη στην όλη προσπάθεια παρέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στη Μάνη είτε μόνιμα είτε ημιμόνιμα, οι οποίοι προέρχονται από χώρες με αναπτυγμένη περιβαλλοντική κουλτούρα και με προηγμένα εγκαταστημένα συστήματα ανακύκλωσης. Η γνώση και η εμπειρία τους, σε συνδυασμό με την αγάπη τους για την Μάνη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της πρωτοβουλίας.

Η όλη πρωτοβουλία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους και δωρεές από ιδιώτες.