Το ΕΜΠ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου των ΔΠΜΣ «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» και «Πολεοδομία-Χωροταξία», προσκαλεί τους πολίτες σε διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη, 8 Ιουνίου και ώρα 18.00 μμ. με θέμα: «Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα».

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CtnzRwJdkXA

Στόχος της συζήτησης είναι η ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τη διοίκηση – κεντρική, περιφερειακή και τοπική –  και την επιχειρηματική/καταδυτική κοινότητα, για την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού προτύπου αξιοποίησης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΠΚ) ως πυλώνα τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης.

Η ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών και συνιστά μία δράση ευαισθητοποίησης για τον πλούτο των ελληνικών θαλασσών και την κρισιμότητα διαχείρισης/ανάδειξης των φυσικών/πολιτιστικών στοιχείων που φιλοξενούν.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

18.00-18.20 Έναρξη εκδήλωσης, Μπακογιάννης Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Χαιρετισμός – Αναστασοπούλου Ολυμπία, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού

Στρατηγέα Αναστασία, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Θεοδωρά Παναγιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

18.20-18.35 Εισαγωγή στη θεματική και τη διαδικασία του δομημένου διαλόγου

Κούτση Διονυσία, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος, MSc, Υπ. Δρ. ΕΜΠ

18.35-20.15 «Ομάδα Εστίασης» (Focus Group) – Συμμετέχοντες (αλφαβητικά):

1. Γουργιώτης Ανέστης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας& Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2. Ευστρατίου Χρήστος, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3. Θεοδωρακοπούλου Βασιλική, Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής, Περιφέρεια Αττικής

4. Κεφάλα Σταυρούλα, Προϊσταμένη Δ/νσης Έρευνας, Υπουργείο Τουρισμού

5. Κόλλιας Μιχαήλ, Δήμαρχος Νήσου Λέρου

6. Κουρκουμέλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

7. Μεντόγιαννης Βασίλειος, “ΚΟΡΣΕΑΙ” – Καθίδρυμα Ιστορικών & Αρχαιολογικών Ερευνών

8. Μπογιατζής Δημήτριος, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

20.00-20.30 Ερωτήσεις κοινού – Συζήτηση
20.30 Κλείσιμο εκδήλωσης

 

Οι εκπαιδευτικές ομάδες

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ευθύμιος Μπακογιάννης, Επίκ. Καθηγ. ΕΜΠ, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ

Αναστασία Στρατηγέα, Καθηγ. ΕΜΠ

Βασίλης Ελευθερίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

Διονυσία Κούτση, Μηχαν. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, & Περιφ. Ανάπτυξης, MSc

Βασιλική Κρομμύδα, Μηχαν. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, & Περιφ. Ανάπτυξης, MSc

Χαράλαμπος Κυριακίδης, Μηχαν. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, & Περιφ. Ανάπτυξης, MSc, Δρ

Παναγιώτα Θεοδωρά, Αναπλ.Καθηγ. ΕΜΠ

Αναστασία Στρατηγέα, Καθηγ. ΕΜΠ

Διονυσία Κούτση, Μηχαν. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, & Περιφ. Ανάπτυξης, MSc

 

 

 

Συνδιοργάνωση

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών& Μηχανικών  Γεωπληροφορικής

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Πολεοδομία – Χωροταξία”

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Με την τεχνική υποστήριξη του

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς