Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυξάνονται, συνεχώς, οι δήμοι της Αττικής που στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση, προκειμένου να βελτιώσουν το οικολογικό αποτύπωμα, αλλά και την καθημερινότητα των δημοτών.


Ο δήμος Ασπροπύργου ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του περιβαλλοντικού έργου, μετά από πρόταση που υπέβαλε η Τεχνική Υπηρεσία στην πρόσκληση «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων, ανάλογων αντιβανδαλιστικών θέσεων κλειδώματος και φόρτισής τους, τερματικών μίσθωσης ποδηλάτου, λογισμικών για τη χρήση και παρακολούθησή τους, app για την εύκολη μίσθωση τους, εξοπλισμό έκδοσης έξυπνων καρτών, εγκατάσταση εξοπλισμού, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, υπηρεσίες εκπαίδευσης, συνδέσεις 4G, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ύψος των 247.749,52 ευρώ.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα επιτρέπουν την αυτόματη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου, χωρίς την παρουσία προσωπικού. Θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να το παραλαμβάνουν και να το χρησιμοποιούν για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης, τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι, ούτε ένας ευσεβής πόθος, ούτε μια αφηρημένη έννοια. Αντιθέτως, αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της δημοτικής Αρχής», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Νίκος Μελετίου και πρόσθεσε: «Ο Ασπρόπυργος αλλάζει. Η τοπική οικονομία μας γίνεται κυκλικότερη και πιο πράσινη».