Μνημόνιο συνεργασίας για το σχεδιασμό και την ανάληψη κοινών δράσεων για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., την τόνωση του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, υπέγραψαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Δίκτυο Συνδέσμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της ΠΑΜΘ (ΔΙΣΒΒΑΜΘ).

Στην πρώτη κοινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, οι δύο φορείς παρουσίασαν τον βασικό άξονα της εν λόγω συνεργασίας, ο οποίος είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεταποίηση για την ουσιαστική αξιοποίηση και εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων, τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτομιών στην παραγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία και η ανταλλαγή πληροφοριών. Στόχος η ανάπτυξη ενός συστήματος έρευνας και καινοτομίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συμβουλευτικής και δικτύωσης με τις επιχειρήσεις.

Τα βασικά βήματα και εργαλεία με τα οποία το πανεπιστήμιο θα κινηθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας και της τεχνογνωσίας του έτσι ώστε να υπάρξουν προϊόντα καινοτομίας και να παραχθεί αξία, παρουσίασε η αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου.

«Φτιάξαμε μία επιτροπή, τα θεσμικά όργανα δηλαδή, που έχει μέλη του Πανεπιστημίου, του Συνδέσμου και τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Εγκρίναμε και υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας που περιγράφει το πλαίσιο των θεμάτων, έχει γίνει ήδη μια καταγραφή από τους ανθρώπους του δικτύου στις επιχειρήσεις τι περιμένουν και από ποια τμήματα του Πανεπιστημίου, ολοκληρώσαμε τις πρώτες συναντήσεις με τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ενδιαφέρον… και κάνουμε και αυτές τις ημερίδες όπου εκθέτουμε τον προβληματισμό μας. Είναι πολύ σημαντικά βήματα και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ομάδα πιστεύουν πολύ σ’ αυτή την προσπάθεια», είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με την έρευνα σημείωσε πως το ΔΠΘ έχει από τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Αριστείας περίπου 21 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έντεκα ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς που αφορούν την παραγωγή έμμεσα ή άμεσα, ενώ έχει προσελκύσει αθροιστικά 300 ερευνητές οι οποίοι δουλεύουν στην περιοχή. «Προσωπικό με πολύ μεγάλα προσόντα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τα οποία κι εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε αλλά θα ήταν εξίσου θετικό να μεταπηδήσουν στο χώρο της παραγωγής…», σημείωσε η κ. Μιχαλοπούλου. Αναφορά έγινε και στη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων που λειτουργεί στην Ξάνθη, στη λειτουργία έως το τέλος του έτους Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και τη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, ένα πρόγραμμα που τρέχει το πανεπιστήμιο για όλη την ΑΜΘ και μεταξύ άλλων στηρίζει ερευνητές και επιχειρήσεις στην εύρεση χρηματοδότησης.

«Έχουμε συζητήσει με το Δίκτυο των Συνδέσμων για την κατάρτιση, τη δια βίου εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων, ανέργων, εργαζόμενων γενικότερα στη Θράκη αλλά και των φοιτητών μας σε επιμέρους δεξιότητες τα λεγόμενα soft skills έτσι ώστε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δεξιοτήτων που παίρνουμε μετά από πολύ κόπο από τα πτυχία και αυτό που φαίνεται ότι η αγορά εργασίας ζητά. Σ’ αυτό το κομμάτι υπάρχει η ευκαιρία που δίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης όπου μέσω του ΟΑΕΔ το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια γενναία χρηματοδότηση της τάξεως του ενός δισ. ευρώ μέσω vouchers που θα δίνει ο ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να υλοποιηθούν προγράμματα στον τομέα της κατάρτισης», κατέληξε η κ. Μιχαλοπούλου.

Ο πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Α.Μ.Θ., Χρήστος Γιορδαμλής σκιαγράφησε το πλαίσιο συνεργασίας και τις συνέργειες πανεπιστημίου και μεταποίησης. «Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει να παράξει το δικό της έργο, έχει το δικό της σκοπό και από την άλλη οι επιχειρήσεις έχουν αντίστοιχα έναν ιδιόρρυθμο και μοναχικό ή μοναδικό ρόλο να μπορέσουν να βγάλουν επαναλαμβανόμενα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά που να έχουν θέση στην τοπική, στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά». Σύμφωνα με τον κ. Γιορδαμλή στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας ήδη αντιπροσωπεία καθηγητών επισκέφθηκε επιχειρήσεις και μέσα από τις συζητήσεις διαπιστώθηκε η κοινή ανάγκη για το πως οι προκλήσεις των επιχειρήσεων μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν από το ερευνητικό δυναμικό της περιφέρειας και αντίστοιχα οι ερευνητές του πανεπιστημίου να μπορέσουν ν’ αντιληφθούν τις προκλήσεις των επιχειρήσεων και να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος αλληλοβοήθειας. Έκανε αναφορά στα μέλη του Δικτύου Συνδέσμων μεταξύ των οποίων, όπως είπε, και εταιρίες μοναδικές στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας που «παρ’ όλες τις αντιξοότητες συνεχίζουν να είναι εδώ, ν’ απασχολούν κόσμο, να προσφέρουν στην τοπική οικονομία και κυρίως να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται». Περιέγραψε το πλαίσιο και τους στόχους της συνεργασίας: «Πρώτα απ’ όλα να είμαστε κοντά και μέσα από τακτικές επαφές οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο επιστημονικό δυναμικό του Δημοκριτείου έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει ένα οικοσύστημα συνεχούς έρευνας και καινοτομίας μέσα από συνέργειες και δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίου… Η διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις για ερευνητικά προγράμματα για αξιοποίηση ειδικών καταστάσεων που είτε αντιμετωπίζουν είτε που θέλουν οι επιχειρήσεις είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί είναι η διατήρηση επιστημονικού δυναμικού εδώ στην περιοχή. Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αναφέρουν ως νούμερο ένα πρόβλημα το να βρουν προσωπικό το οποίο όχι να έχει τις δεξιότητες που θέλουν αλλά να έχει την ωριμότητα και την κατάρτιση ώστε να μπορεί να γίνει μέρος της επιχείρησης, να εκπαιδευτεί και ν’ αποκτήσει στην πορεία και σε βάθος χρόνου τις δεξιότητες αυτές. Ως εκ τούτου δράσεις που έχουμε συζητήσει όπως οι πρακτικές των φοιτητών μέσα σε επιχειρήσεις, σε χρηματοδοτούμενα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια νέα γενιά στελεχών… Να βοηθήσουν την μεταποίηση της περιοχής με ανταγωνιστικό κόστος να αντιπαρέλθει τα μειονεκτήματα του επιχειρείν μακριά από τις οργανωμένες υποδομές της πολιτείας…». Τέλος, παρουσιάζοντας τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής της συμπόρευσης είπε ότι «πρώτα απ’ όλα η δημιουργία των προϋποθέσεων για την πρόσληψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού για τις επιχειρήσεις, η επίτευξη ενός ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις γεγονός το οποίο απαιτεί ανθρώπους με νέες δεξιότητες ή με εκπαίδευση του υφιστάμενου δυναμικού, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής βιομηχανίας… η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Είναι σημαντικό και η ακαδημαϊκή κοινότητα να μπορεί να ακούει και να μαθαίνει τα θέλω των επιχειρήσεων και φυσικά από την αντίθετη πλευρά οι επιχειρήσεις να μπορούν να δημιουργούν εκείνο το πλαίσιο συνεργασίας ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να μπορεί και να έχει το χρόνο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν».