Στο ποσό των 103,3 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas, αυξημένος κατά 28% έναντι του 2020 όπου ήταν 80,7 εκατ. ευρώ.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 20,5 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITDA ανήλθε σε 9,5 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 37,8%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 158% και ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αποτυπώνουν μονάχα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας των επενδύσεων που ενοποιούνται ολικά, καθώς η SingularLogic συνεισφέρει στα ομιλικά αποτελέσματα μόνο για 5,5 μήνες και η SenseOne για περίπου ένα μήνα.

Ο Όμιλος Space Hellas, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, συνέχισε σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία και το 2021, πετυχαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά νέο ιστορικό πωλήσεων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ανεκτέλεστο έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις και για το 2022.

Παράλληλα, με συνέπεια και προσήλωση στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε τρεις πολύ σημαντικές και ταυτόχρονα κομβικές εξαγορές, την απόκτηση των ποσοστών του 60% της ιστορικής εταιρείας πληροφορικής SingularLogic, του 40% της Epsilon SingularLogic που προέκυψε από την διάσπαση κλάδου της SingularLogic και ταυτόχρονη απόσχιση κλάδου της Epsilon Net και του 100% της εταιρείας SenseOne, που προσφέρει τεχνολογικές λύσεις στον χώρο του Internet of Things. Μέσω των εξαγορών αυτών, ο Όμιλος της Space Hellas μπαίνει δυναμικά τόσο στην αγορά του Enterprise Software, δημιουργώντας έτσι νέες πηγές εσόδων (Revenue Streams), όσο και στον χώρο λύσεων και εφαρμογών που αφορούν στην υλοποίηση έξυπνων πόλεων, καλύπτοντας τους βασικούς πυλώνες της Ενέργειας (Εnergy), του Περιβάλλοντος (Εnvironment) και της Ασφάλειας (Safety/Security).