Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός
Πηγή Εικόνας: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/foto_stasinos.jpg

Από τη Δευτέρα 20/12/2021, οι εγκρίσεις των Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας και των Πιστοποιητικών Ενεργητικής Πυρασφάλειας (υποβολή, έκδοση και αρχειοθέτηση) θα υποβάλλονται από μηχανικούς και θα διεκπεραιώνονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-Άδειες, όπως ανακοίνωσε το ΤΕΕ.

«Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των οικοδομών. Η ψηφιακή διαδικασία για την Ενεργητική Πυροπροστασία μέσω του συστήματος e-adeies του ΤΕΕ βοηθά στην πράξη κάθε παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα να αδειοδοτείται ταχύτερα, με διαφάνεια και αξιοπιστία, με τυποποίηση και έγκαιρα αποτελέσματα», δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός.

Αφού συνεχάρη και ευχαρίστησε για τη συνεργασία τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΤΕΕ για την στοχοπροσήλωση και την αποτελεσματικότητα, ανέφερε ότι: «Είναι ένα ακόμη βήμα για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους οι μηχανικοί που αναλαμβάνουν την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Ένα βήμα που θα μειώσει το χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση κτιρίων και επιχειρήσεων. Και θα ακολουθήσουν και άλλα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Η υπηρεσία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μηχανικούς που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ή εκμεταλλευτές ακινήτων κατά την αδειοδότηση της επιχειρηματικής/οικονομικής δραστηριότητας, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία – και τις αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές. Η Ενεργητική Πυροπροστασία αφορά κατά κύριο λόγο τη μελέτη και υλοποίηση για τα συστήματα και μέσα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, συγκρότησης ομάδων πυρασφαλείας, εκπαίδευσης για αντιμετώπιση πυρκαγιάς και οδηγίες για την αντιμετώπισή τους κλπ σε κάθε παραγωγική ή μη εγκατάσταση και κτίριο.

Στο νέο σύστημα οι αιτήσεις και ο έλεγχος τους θα διεξάγονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού αδειοδοτικού συστήματος «e-άδειες» του ΤΕΕ, μέσω των λειτουργιών του οποίου προσφέρονται και διασφαλίζονται τα εξής:

• Πιστοποίηση του υποβάλλοντος την αίτηση μηχανικού

• Αυτόματη δρομολόγηση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ανάλογα με την χωροθέτηση του προς έγκριση χώρου ή εγκατάστασης

• Ασφαλής πρόσβαση των στελεχών της κάθε πυροσβεστικής υπηρεσίας για εσωτερική χρέωση και έλεγχο των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων.

• Διατύπωση παρατηρήσεων προς διόρθωση στοιχείων όπου απαιτείται

• Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας

• Ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου με δυνατότητα αναζήτησης

Στο νέο σύστημα έχουν από σήμερα πρόσβαση περίπου 80.000 μηχανικοί και 1100 στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατανεμημένα σε 117 πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη την χώρα.

Στο σύστημα έχουν ενταχθεί τα εξής είδη αιτήσεων:

• Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

• Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

• Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

• Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης/θεωρημένης μελέτης (ενεργ.) πυροπροστασίας

• Ενημέρωση έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

• Ενημέρωση αρχειοθέτησης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Οι διαδικασίες για τις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας παραμένουν ως έχουν κατά την φάση έκδοσης άδειας δόμησης.