Δύο συστήματα φωτισμού, τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα σε συνδυασμό αιολικής-ηλιακής ενέργειας, τοποθετήθηκαν στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης του Δήμου Βριλησσίων. Η τοποθέτησή τους αποτελεί δωρεά του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και βασικός στόχος του συγκεκριμένου συστήματος είναι ο έλεγχος και η διαχείριση φωτισμού σε σημεία όπως είναι οι οδοί, πλατείες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δρόμοι εκτός ιστού πόλης, απομακρυσμένες περιοχές κ.α.

Η προσφορά των δύο συστημάτων PHAETONS από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» συμβάλλει στην ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών γύρω από την εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Αυτό το αυτόνομο και υβριδικό σύστημα οδικού φωτισμού αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού-αναπτυξιακού προγράμματος, για τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρήση τους στη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων.