Πηγή Εικόνας: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η δημόσια προσφορά της, επταετούς διάρκειας και με εύρος απόδοσης 2,40-2,90%, ομολογιακής έκδοσης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, της ElvalHalcor με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Χθες, σε ειδική εκδήλωση, παρουσιάστηκε η πορεία της βιομηχανίας έλασης αλουμινίου και παραγωγής σωλήνων χαλκού, οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, αλλά και το αποτύπωμά της στην ελληνική οικονομία για το διάστημα 2018-2020, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Συγκεκριμένα, η ετήσια αξία παραγωγής της βιομηχανίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 της παραγωγής των βασικών μετάλλων και αποτελεί το 45% των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Η ετήσια συνολική επίδραση της δραστηριότητας της βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 0,4% του ΑΕΠ. Η ElvalHalcor συνεισφέρει στα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου με 220 εκατ. ευρώ ή 0,4% του συνόλου.

Οι εξαγωγές της βιομηχανίας, το 2020 αποτέλεσαν το 6,7% του συνόλου των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου), και το 45,2% των βασικών μετάλλων. Κατά το ίδιο έτος, ξεπέρασαν το 63% της αξίας των εξαγωγών των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Σε απόλυτους αριθμούς, πέρυσι η αξία των εξαγωγών αλουμινίου και χαλκού ανήλθε σε 839 εκατ. ευρώ και 539 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 54% και 95,4% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Συνολικά, οι εξαγωγές ήταν ύψους 1,38 δισ. ευρώ, 1,40 δισ. ευρώ και 1,6 δισ. ευρώ πέρυσι, το 2019 και το 2018 αντίστοιχα.

Επίσης, κατά την τριετία 2018-2020, οι επενδύσεις, ύψους 336 εκατ. ευρώ, της ElvalHalcor αντιπροσωπεύουν το 5,4% και το 50% του συνόλου αυτών που πραγματοποίηθηκαν στην ελληνική μεταποίηση και τα βασικά μέταλλα αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 58,4% στα πολύτιμα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Ως προς τη συμβολή στην απασχόληση, κατά την εξεταζόμενη τριετία, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, σχεδόν το ¼ των απασχολούμενων στον κλάδο των βασικών μετάλλων προέλθε από την ElvalHalcor. Το 2020, δηλαδή, η βιομηχανία απασχολούσε περισσότερα από 2,3 χιλ. άτομα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,8%, στο 1/4 και σε άνω του 43% των απασχολούμενων στους τομείς της μεταποίησης, των βασικών και μη σιδηρούχων μετάλλων αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, εάν η ElvalHalcor ήταν κλάδος της ελληνικής οικονομίας θα καταλάμβανε, βάσει της αξίας των εξαγωγών, την πέμπτη θέση ύστερα από τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα και τα λοιπά βασικά μέταλλα. Με κριτήριο την αξία των επενδύσεων σε υλικά αγαθά, η βιομηχανία, την τριετία 2018-2020, θα κατατασσόταν στην τέταρτη θέση των κλάδων μεταποίησης, ύστερα από τα τρόφιμα, τα ποτά, τον καπνό, τα φαρμακευτικά και μεταλλικά προϊόντα.

Που θα κατευθυνθούν τα προς άντληση κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ; Από αυτά 30 εκατ. θα διατεθούν μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα που θα εξυπηρετήσουν ανάγκες αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας. Ποσά 60 εκατ. ευρώ και 154 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης και μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.