Φυλακές Κορυδαλλού
Φυλακές Κορυδαλλού
Φυλακές Κορυδαλλού
Φυλακές Κορυδαλλού
Πηγή Εικόνας: flickr

Ολοταχώς στο… αύριο κινείται το ΤΑΙΠΕΔ  με τον νέο πυλώνα που απέκτησε πρόσφατα και φέρνει τον διακριτικό τίτλο Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Στην πράξη, το ΤΑΙΠΕΔ μεταμορφώνεται  σε  έναν νέο Φορέα, ο οποίος στην πράξη θα βάλει… πλάτη για το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα, που θέλουν να υλοποιήσουν σχεδία στρατηγικής σημασίας  όταν μάλιστα η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με απλά λόγια ένας κρατικός φορέας, ένα υπουργείο μία Περιφέρεια, αλλά και μία Δημοτική Αρχή θα έχουν έναν άμεσο σύμβουλο, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ, και με τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, θα έχουν την υλοποίηση του σχεδίου στην κυριολεξία στο… πιάτο.

Με την υποβολή του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο κρατικό φορέα θα αρχίζει  ουσιαστικά η υλοποίηση του έργου με τη Μονάδα  Ωρίμανσης  Συμβάσεων θα αναλάβει όλες τις εργασίες όπως η έκδοση αδειών, περιβαλλοντολογικές μελέτες και όποια άλλη μελέτη απαιτείται για να πάρει το σχέδιο σειρά υλοποίησης.

Μέχρι πρότινος  ο κρατικός φορέας αναζητούσε από το δικό του προσωπικό να ανοίξει φάκελο προτεραιοτήτων για την υλοποίηση ενός έργου που το καθιστούσε εκ προοιμίου μη  αποτελεσματικό διότι , οι αντίστοιχες συμβάσεις απαιτούν ειδικευόμενο προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΤΑΙΠΕΔ και η Μονάδα Ωρίμανσης έχει πιάσει ήδη δουλειά, καθώς έχει αναλάβει φάκελο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη μεταφορά των φυλακών  Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικά έργα που τρέχει με το συναρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς με την ωρίμανση των διαδικασιών θα έχουν μπροστά τους ένα έργο με τα κλειδιά στο χέρι, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χαθεί γραφειοκρατικός  χρόνος τόσο λόγω της διαδικασίας όσο και λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Οργανισμός.

Ανάμεσα στα άλλα έργα που τρέχει είναι ο ποδηλατοδρόμος 22 χιλιομέτρων στην Αθηναϊκή  Ριβιέρα. Η Μονάδα Ωρίμανσης θα αναζητήσει εξωτερικούς συνεργάτες και πρώτοι στη λίστα είναι μηχανικοί που έχουν εμπειρία σε Δημόσια Έργα.

Το υπουργείο ενισχύει νομοθετικά τη Μονάδα Ωρίμανσης.

Το ΤΑΙΠΕΔ αποκτά με νομοθετική διάταξη τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility) με σκοπό  να ξεπερνά τις  χρονοβόρες διαδικασίες και εμπόδια για την υλοποίηση έργων Στρατηγικής Σημασίας, τα οποία πρόκειται να επιφέρουν αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες.

Με τις διατάξεις αυτές το Ταμείο θα μπορεί πλέον, πέραν της ανάληψης της ωρίμανσης έργων Στρατηγικής Σημασίας, να αναλαμβάνει, για λόγους επιτάχυνσης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Μονάδα, η οποία λειτουργεί ως διακριτή οργανική και λογιστική μονάδα στο ΤΑΙΠΕΔ, καθότι δεν εμπλέκεται με το χαρτοφυλάκιο των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζει ήδη τεχνικά τα Υπουργεία, προκειμένου να εντάξουν στα έργα Στρατηγικής Σημασίας δεκάδες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ.

Συνεπώς, με τις παρούσες διατάξεις, συμπληρώνονται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δίνοντας της τη δυνατότητα εμπλοκής στην ανάθεση και επίβλεψη έργων στρατηγικής σημασίας. Να σημειωθεί ότι για το χαρτοφυλάκιο των αποκρατικοποιήσεων το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη αυτή την αρμοδιότητα.

Ειδικότερα, με τροπολογία το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ορίζεται πλέον ως Φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτών των Συμβάσεων.