Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δυνατότητα παράτασης των συμβασιούχων που απασχολούνται στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω του covid-19 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρέχει στους ΟΤΑ τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

Με την τροπολογία δίνεται το δικαίωμα στους δήμους, στις περιφέρειες και στα νομικά τους πρόσωπα, να παρατείνουν τις εν λόγω συμβάσεις από τη λήξη τους έως το τέλος του έτους, µε σχετική απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω των αυξημένων αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

 

Στη διάταξη διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παράταση θα είναι η τελευταία και ότι στις 31/12/2021 οι συμβάσεις αυτές θα λήξουν.