ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα έκανε το deal της χρονιάς αλλά κράτησε χαμηλούς τόνους. Η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας δημοσιοποίησε τις κινήσεις του με απλή και σχεδόν λιτή ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήρθε σε  συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών του Ομίλου ΗΡΩΝ (ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.)  με τους Ομίλους ENGIE και Qatar Petroleum. H οριστικοποίηση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Αρχών.

Ο όμιλος  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατείχε το 50%  των μετοχών της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε και  το 25% ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε

Με τη χθεσινή ανακοίνωση απέκτησε το υπόλοιπο 125% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών χωρίς τυμπανοκρουσίες. Πλέον ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιρειών οι οποίες το συνολικό τους ενεργητικό αποτιμάται περίπου 400 εκατ. ευρώ. Πριν τη σχετική ανακοίνωση είχε υπο τον έλεγχο της  το 75% της συνολικής αξίας των δύο εταιρειών και σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε επιπλέον περιουσιακά στοιχεία 120 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το κόστος απόκτησης συμμετοχής  των εταιρειών που αποχώρησαν από τα  σχήματα.

Η Γαλλική ENGIE και η Qatar Petroleum  εκδήλωσαν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης που είχε με βάση την αρχική συμφωνία συνεργασίας.

Πάντως η διοίκηση δεν ανακοίνωσε το τίμημα εξαγοράς ενώ δεν αποκλείεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις για το τίμημα της εξαγοράς καθώς  πρέπει  να πληροφορηθούν οι μέτοχοι το σχετικό κόστος που ανέλαβε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του 2019, η ΗΡΩΝ Ι είχε πωλήσεις 463 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 308 εκατ. ευρώ από εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας), Ebitda 9,6 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,756 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων ήταν 196 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 55 εκατ. ευρώ ήταν ίδια κεφάλαια.
Η ΗΡΩΝ Ι είναι από τους τρεις κύριους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και από τους μεγαλύτερους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άδεια άδεια παραγωγής 185 ΜW.
Η ΗΡΩΝ ΙΙ είχε κύκλο εργασιών 144 εκατ. ευρώ και αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα 32 εκατ. ευρώ με το σύνολο του ενεργητικού στα 179 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 41 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια. Η ΗΡΩΝ ΙΙ διαθέτει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 432 MW.
Πλέον ο όμιλος θα προσθέσει στην ενοποίηση τις πωλήσεις των δύο παραπάνω εταιρειών, δηλαδή θα προσθέσει έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα Ebitda και κέρδη.

 Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών του Ομίλου ΗΡΩΝ (ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.) κατέληξε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τους Ομίλους ENGIE και Qatar Petroleum.

H οριστικοποίηση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Αρχών.

Η ΗΡΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πριν από 20 χρόνια κι ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που προχώρησε στην επένδυση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (ΗΡΩΝ Ι) στην Ελλάδα το 2004. Σήμερα, διαθέτει δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην περιοχή της Βοιωτίας (ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ), η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 MW. Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στην ανάπτυξη μίας ακόμα μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, η ισχύς της οποίας ανέρχεται σε 877 ΜW, διαμορφώνοντας έτσι ένα χαρτοφυλάκιο μονάδων φυσικού αερίου συνολικής ισχύος της τάξης των 1,5 GW.

O Όμιλος ΗΡΩΝ είναι, επίσης, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με περισσότερους από 270.000 πελάτες (νοικοκυριά κι επιχειρήσεις) σε όλη την Ελλάδα.

Συμβάλλοντας δυναμικά στην προώθηση της πράσινης ενέργειας και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ο ΗΡΩΝ διαθέτει στην ελληνική αγορά μια σειρά πράσινων προγραμμάτων και προγραμμάτων ηλεκτροκίνησης, όπως τα EcoUP και EcoDrive.  Μέσω αυτών, δίνεται η δυνατότητα σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων να καταναλώνουν ρεύμα, το οποίο παράγεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον βασικό μέτοχο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας στον χώρο της παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, ήδη οι εταιρείες ΗΡΩΝ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεργάζονται για να προσφέρουν στους πελάτες του Ομίλου ΗΡΩΝ νέα πρωτοποριακά προϊόντα που βασίζονται αποκλειστικά στην καθαρή ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ.

Με την απόκτηση του 100% των μετοχών του Ομίλου ΗΡΩΝ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενισχύσει τα οικονομικά της μεγέθη, καθώς πλέον θα ενοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΗΡΩΝ. Παράλληλα, θα διευρύνει την ηγετική παρουσία της στο χώρο της ενέργειας με στόχο αφενός την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα μέλλον με λιγότερο άνθρακα κι αφετέρου την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο πελατολόγιο.