Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

To τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την αρωγή της Space Hellas και της Microsoft, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο εργαστηριακών μαθημάτων με την χρήση της πλατφόρμας Azure Lab Services, ως εργαλείο για τη διενέργεια εικονικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα Microsoft Azure Lab Services χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά για διάστημα επτά εβδομάδων, στο μάθημα Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με διδάσκοντα τον κ. Νικόλαο Χρηστάκη. Σκοπός, ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με τις υπολογιστικές μεθόδους επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώσεων με έμφαση σε αυτές που χρησιμοποιούνται στη Μετεωρολογία, και τα συμπεράσματα ήταν πολύ θετικά.

Σύμφωνα με τον διδάσκοντα κ. Χρηστάκη, η πλατφόρμα Microsoft Azure Lab Services είναι ό,τι πιο κοντινό θα μπορούσε να υπάρξει αυτή τη στιγμή σε μία δια ζώσης εργαστηριακή διδασκαλία και θα συνεχιστεί η δοκιμή της και σε μαθήματα με μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Ο αριθμός του παρόντος εργαστηρίου ήταν 20 άτομα και με διαφορετικά περιβάλλοντα/εργαλεία, για τη δημιουργία προσομοιώσεων καιρικών φαινομένων.

Η Space Hellas, CSP πάροχος υπηρεσιών Cloud της Microsoft έχει διαμορφώσει ειδικά πακέτα υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με την χρήση προπληρωμένων νομισματικών μονάδων (Azure CSP Credits) σε συνδυασμό με συμβουλευτικές/εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης.