Πηγή Εικόνας: oaed

Εγκρίθηκε η πρόσληψη  μέσω ΑΣΕΠ δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων.

Αναλυτικά οι πίνακες