Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Attica Bank σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής και την πώληση άνω του 50% των Mezzanine και Juniornotes, η Τράπεζα θα δύναται να προβεί, κατόπιν έγκρισης της εποπτικής αρχής, σε από – αναγνώριση (de-recognition) του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η οποία θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω θωράκιση και εξυγίανση του ισολογισμού της.

Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περί τα 3δισ. ευρώ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2 (Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της 18/12/2020) και μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την εποπτική αρχή, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα ανέρχονται σε μόλις 8 εκατ. ευρώ ενώ η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΑ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο του 1%, ήτοι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων, προτίθεται να εντάξει την ανωτέρω τιτλοποίηση στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε proforma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.