Γιώργος Στάσσης
Γιώργος Στάσσης
Γιώργος Στάσσης
Γιώργος Στάσσης
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τριπλασιάστηκε η αξία της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε διάστημα 19 μηνών επί διοικήσεως Γιώργου Στάσση χάρη στη γενναία απόφαση να ανεβάσει τα τιμολόγια  ρεύματος από το Σεπτέμβριο του 2019, ανατρέποντας την καθοδική πορεία της εταιρείας.

Τα νοικοκυριά δηλαδή οι χρήστες των υπηρεσιών της ΔΕΗ αναλαμβάνοντας το  αυξημένο κόστος των τιμολογίων ρεύματος επί της ουσίας έβαλαν σε τροχιά  κερδοφορίας τη ΔΕΗ από ζημιογόνο που ήταν μέχρι πρότινος.

Οι επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών  διέγνωσαν πρώτοι τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τα εταιρείας.

Πριν την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος η τιμή της μετοχής ήταν στα 3,084 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ σε 715 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2019.Δέκα εννέα μήνες αργότερα η τιμή της μετοχής  διαπραγματεύεται στα 9,1 ευρώ και η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ανήλθε σε 2,1 δις ευρώ.

Η ανοδική πορεία των μεγεθών της αποτυπώνονται και στα ετήσια μεγέθη της χρονιάς  που πέρασε.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 885,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 333,6 εκατ. ευρώ το 2019 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 19,1% από 6,8%.

Από  που προήλθε η άνοδος των μεγεθών.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην βελτίωση του μικτού περιθωρίου λόγω των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019 καθώς και της μείωσης των τιμών φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από την επίπτωση του covid-19, ενώ θετικά επέδρασε και ο χαμηλότερος όγκος εκπομπών CO2, απόρροια της μειωμένης λιγνιτικής παραγωγής. Επιπλέον, σημαντική εξοικονόμηση προήλθε και από το χαμηλότερο κόστος μισθοδοσίας, ενώ θετική επίπτωση είχε και μία δομική αλλαγή όπως ήταν η κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Το EBITDA του 2020 όπως και αυτό του 2019 επηρεάστηκε επίσης και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και  διαμορφώθηκε σε 820,5 εκατ. από 798,9 εκατ. το 2019[1]. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 67 εκατ. έναντι ζημιών 2.057,9 εκατ. το 2019.

Ο  Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης 

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020,ανέφερε ότι το 2020 ήταν μία χρονιά μεγάλων αλλαγών για τη ΔΕΗ σε πολλά επίπεδα, με σημαντική μεταστροφή της λειτουργικής κερδοφορίας και το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το 2019 και να ανέρχεται σε 886 εκατ. υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των 650 εκατ.

 Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση επιτεύχθηκε κυρίως λόγω εσωτερικών δράσεων όπως η καλύτερη διαχείριση του παραγωγικού μας δυναμικού με μείωση των εκπομπών CO 2 και του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ ενισχυτικά λειτούργησαν και εξωγενείς παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας λόγω και του covid- 19 καθώς και η κατάργηση των ζημιογόνων δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων 230MW στην Πτολεμαΐδα, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση με τη μορφή του project finance και είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 50MW στην Μεγαλόπολη. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ μέσω της σημαντικής έκδοσης αδειών παραγωγής 2GW, της υποβολής αιτήσεων για επιπλέον άδειες περίπου 600MW συμπεριλαμβανομένων και πλωτών φωτοβολταϊκών, ενώ αναπτύσσουμε κοιτάζουμε και τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας  δεδομένης της αύξησης διείσδυσης των ΑΠΕ.