ΣΒΕ
ΣΒΕ
ΣΒΕ
ΣΒΕ
Πηγή Εικόνας: ΣΒΕ - sbe.org.gr

Προβληματίζει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας η εφαρμογή της τηλεργασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με μόλις το 21% αυτών να αξιολογεί θετικά τον θεσμό και δύο στις τρεις (66%) να δηλώνουν απρόθυμες να υιοθετήσουν το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας μετά τη λήξη της Covid-19. Επιπλέον, πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις (55%), επισημαίνουν ότι διαπίστωσαν συχνά προβλήματα στις τηλεπικοινωνικές συνδέσεις στην περιοχή τους.

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού της τηλεργασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η οποία διεξήχθη σε δείγμα περίπου 170 επιχειρήσεων-μελών του φορέα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου ως τις 8 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλες οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις (100%) εφάρμοσαν τη μέθοδο της τηλεργασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας τους κατά την περίοδο του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ωστόσο, μόνο δύο στις δέκα (21%) αξιολογούν θετικά τον θεσμό, ενώ το 36% έχει αρνητική άποψη για τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας.

Στην πλειονότητά τους, οι συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας (63%), δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων (78%) κι ότι η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πριν (80%).

Επιπλέον δηλώνουν ότι, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας περιορίστηκαν οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένων (60%), εντούτοις δεν βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων (74%).

Από την έρευνα προέκυψε ακόμα ότι πάνω από εννέα στις δέκα (ποσοστό 92%) μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια παρείχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τηλεργασία στους εργαζόμενους τους.

Μόνον στο 8% των επιχειρήσεων καταγράφηκαν αρνήσεις εργαζομένων για ένταξή τους στο καθεστώς τηλεργασίας, ενώ στο 4% των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες εργαζομένων για παραβίαση του προσωπικού τους χρόνου.