Έρχεται το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Έρχεται το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Πηγή Εικόνας: Pixabay - Wikimedia Commons - Kenueone

Την επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και επαλήθευσης για την έκδοση πράσινων ομολόγων από εταιρείες και οργανισμούς, ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης.

Η πιστοποίηση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες που αναπτύσσουν έργα στις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα να εκδώσουν Πράσινα Ομόλογα με στόχο την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων από τις αγορές.

Το ΙΕΝΕ εξασφάλισε την έγκριση του Συμβουλίου Πρότυπων Κλιματικών Ομολόγων (Climate Bond Standard Board) που εδρεύει στο Λονδίνο, ως παρόχου πιστοποίησης στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής, δήλωσε σχετικά: «Ως σημαντικός εταίρος στον ενεργειακό τομέα, το IENE δεσμεύεται για τους βιώσιμους στόχους της ΕΕ και την ενεργειακή μετάβαση στα “καθαρά” καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Πράσινα Ομόλογα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, βοηθώντας εταιρείες που αναπτύσσουν έργα “καθαρών” τεχνολογιών να αντλήσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την Climate Bonds Initiative σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα».