Πηγή Εικόνας: Photo by JESHOOTS.com from Pexels

Συνεχίζεται η υποβολή συμμετοχών για την εξασφάλιση της πιστοποίησης του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η υποβολή συμμετοχών θα ολοκληρωθεί στις 10 Απριλίου 2021.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο στρατηγικό εργαλείο αξιολόγησης επιδόσεων στην εταιρική υπευθυνότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη, που δημιούργησε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ο στρατηγικός συνεργάτης για την Ελλάδα του βρετανικού οργανισμού BITC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πιστοποίηση θα βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς να βελτιώσουν το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό τους αποτύπωμα, ανταποκρινόμενες στις νέες απαιτήσεις στον τομέα αυτό.

Η πιστοποίηση είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της εταιρικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, ξεκινώντας με μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Καθώς πρόκειται για μία ανεξάρτητη αξιολόγηση, η πιστοποίηση συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τις υποστηρίζει στην εναρμόνιση με τα ελάχιστα κριτήρια ESG, διεθνή Standards όπως τα GRI, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, καθώς και τη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Παράλληλα, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη δημιουργία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.