Πηγή Εικόνας: Pxfuel

Βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα το 2020 η ACHMEA, ο ολλανδικός ασφαλιστικός οργανισμός στον οποίο ανήκει η INTERAMERICAN.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, παρά τις δύσκολες περιστάσεις της πανδημίας, η ACHMEA παρουσίασε πέρυσι κέρδη προ φόρων 630 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου του κλάδου Υγείας στις Κάτω Χώρες), αυξημένα κατά 15% έναντι του 2019 (547 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στα 642 εκατ. ευρώ, με αύξηση 33% έναντι του 2019 (481 εκατ. ευρώ). Η παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του οργανισμού ήταν οριακά βελτιωμένη κατά 1%, φθάνοντας στα 20,2 δισ. ευρώ (19,9 δισ. ευρώ το 2019).

Επιπλέον, η ACHMEA, πέρυσι, μεγάλωσε τις διεθνείς δραστηριότητές της και τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η κερδοφόρος συμβολή της INTERAMERICAN ήταν σημαντική για τις εκτός Κάτω Χωρών δραστηριότητες (τα αποτελέσματα στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν προσεχώς).

Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα του κλάδου Υγείας για την ACHMEA, που επηρεάστηκαν πέρυσι αφενός μεν από το αυξημένο κόστος νοσηλείων λόγω της COVID-19 και την εισφορά ενίσχυσης 1 δισ. ευρώ στους παρόχους υγείας και αφετέρου, από την κρατική συνδρομή στις ασφαλιστικές εταιρείες (εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης καταστροφικών συμβάντων), αλλά και τη μείωση των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης λόγω των μέτρων περιορισμού.

Τα αποτελέσματα συνταξιοδοτικών προϊόντων και Ζωής του οργανισμού επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις χρηματαγορές.

Στρατηγικά, όπως σημειώνεται, η ACHMEA είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών και στην απόδοση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες, με έμφαση στη διαδικτυακή διανομή. Ο οργανισμός παρουσιάζει δείκτη φερεγγυότητας, που ανέρχεται στο 208%. Το ενεργητικό φθάνει στα 93,7 δισ. ευρώ και η καθαρή κεφαλαιακή θέση στα 10,6 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2020 η ACHMEA απασχολούσε συνολικά το ισοδύναμο 16.327 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Cooperative Monitor, που εκδίδουν το International Cooperative Alliance (ICA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συνεταιριστικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων (EURICSE), η ACHMEA είναι ο 8ος στη σειρά μεγαλύτερος συνεταιριστικός ασφαλιστικός οργανισμός παγκοσμίως.

Ο Willem van Duin, πρόεδρος του ΔΣ της ACHMEA, αναφερόμενος στα αποτελέσματα κατά το 2020 δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η σταθερή απόδοση και ανάπτυξη που γνωρίσαμε κατά την χρήση 2020 θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη και συνέχιση του σημαντικού ρόλου του οργανισμού μας για τους πελάτες και την κοινωνία. Η ACHMEA είναι αφοσιωμένη στο έργο για μια υγιή, ασφαλή και ανθεκτική κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον».

Τέλος, με την ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι ο Willem van Duin, μετά από 12 έτη θητείας στη θέση του προέδρου, τον Απρίλιο παραδίδει τη σκυτάλη στην Bianca Tetteroo, σημερινή αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ