Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ΡΑΕ «άναψε το πράσινο φως» στο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης της «Δημόσιας Επιχείρησης ∆ικτύων ∆ιανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (∆Ε∆Α) για το ∆ίκτυο ∆ιανομής της λεγόμενης «Λοιπής Ελλάδας» για την περίοδο 2021-2025.

Ειδικότερα, ο ρυθμιστής της αγοράς ενέργειας ενέκρινε επενδύσεις σε βάθος 5ετίας σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Ηπείρου, που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 272.574.17 ευρώ.

Το  κόστος αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, νέες συνδέσεις, αποσυμπιεστές, επενδύσεις ΙΤ και κτίρια.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επιχορηγήσεων του ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και μέσω λήψης δανείου.

Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων, μάλιστα, το ποσό των επιχορηγήσεων θα αφαιρεθεί από το τιμολόγιο διανομής.

Η συνολική νέα διανεμόμενη ποσότητα φυσικού  αερίου για την πενταετία 2021‐2025 εκτιμάται σε 2.005.427 MWh φυσικού αερίου.

Αναλυτικά στη Στ. Ελλάδα οι επενδύσεις ανέρχονται στα 47.417.680 ευρώ, στην Κεντρική Μακεδονία στα 43.658.699 ευρώ, στην Αν. Μακεδονία Θράκη στα 62.077.073 ευρώ, στη Δυτική Ελλάδα στα 39.005.942 ευρώ, στη Δυτική Μακεδονία στα 57.129.554 ευρώ και στην Ήπειρο στα 23.252.152 ευρώ.

Μιλώντας σε συνέδριο, μάλιστα προ ημερών,  ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας τόνισε ότι η εταιρεία υλοποιεί το μεγαλύτερο πρότζεκτ επέκτασης δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με πρόβλεψη για υποδοχή  «πράσινων» καυσίμων όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

Υπενθυμίζεται  ότι βάσει της πρόσφατης Απόφασης 1430/2020, η μέση χρέωση έχει προσδιοριστεί ως εξής: ‐ Δίκτυο Στερεάς Ελλάδας:  4,5€/MWh ‐ Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας:  5,7 €/MWh ‐ Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 8,7 €/MWh ‐ Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας: 10,34 €/MWh ‐ Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας:  €18,3/MWh ‐ Δίκτυο Διανομής Ηπείρου:  €9,6/MWh

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕ «η Ρυθμιστική  Αρχή Ενέργειας αναγνωρίζει έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ανάλογα με το ποσοστό διείσδυσης που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο  Δήμου και ειδικότερα:

Έκπτωση έως 100% επί των Τελών Σύνδεσης για τους Δήμους όπου η διείσδυση του  φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 25%, για την χρονική περίοδο 2021‐25. σ τους  Δήμους  όπου η διείσδυση του φυσικού  αερίου είναι μεγαλύτερη  του 25% και μικρότερη ή ίση του 75%, έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ως ακολούθως: Έκπτωση έως 90% το 2022 μη παροχή έκπτωσης επί των Τελών Σύνδεσης για τους Δήμους όπου η διείσδυση του  φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%. έκπτωση έως 60% το 2025, έκπτωση έως 70% το 2024 έκπτωση έως 80% το 2023».

Στερεά Ελλάδα

Ο Διαχειριστής προτείνει την ανάπτυξη του  δικτύου μέσης  πίεσης 19 bar κατά 7,5  χιλιόμετρα και του δικτύου χαμηλής πίεσης 4 bar κατά 320 χιλιόμετρα για την επόμενη πενταετία. Πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης στα  όρια των Δήμων Λαμιέων, Χαλκιδέων και Θηβαίων, προτείνεται η επέκταση του δικτύου στο Δήμο Λεβαδέων μέσω αγωγού μέσης πίεσης, καθώς  και στην πόλη της Άμφισσας του Δήμου Δελφών και στην πόλη του Καρπενησίου μέσω CNG. Η  ΔΕΔΑ εκτιμά  ότι  οι  συνολικές  διανεμόμενες ποσότητες φυσικού  αερίου  στην  πενταετία  2021‐2025  θα  ανέλθουν σε 181.879 MWh για  τους  οικιακούς, 109.706 MWh  για  τους εμπορικούς σε 66.306 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Σήμερα υφίσταται  δίκτυο  στους  Δήμους  Κατερίνης,  Κιλκίς,  Σερρών,  Νέας  Ζίχνης,  Αμφίπολης  και Αλεξανδρείας.Ο Διαχειριστής  προτείνει  την  ανάπτυξη  του  δικτύου  μέσης  πίεσης  19 bar  κατά  11,2  χιλιόμετρα  και  του  δικτύου  χαμηλής  πίεσης  4 bar  κατά  327  χιλιόμετρα  για  την  επόμενη  πενταετία.  Πέραν  της  περαιτέρω  ανάπτυξης  στα  όρια  των  Δήμων  Κατερίνης,  Κιλκίς,  Σερρών  και  Αλεξανδρείας, προτείνεται η επέκταση του δικτύου στις πόλεις της Βέροιας και των Γιαννιτσών μέσω CNG. Η  ΔΕΔΑ εκτιμά ότι οι συνολικές διανεμόμενες ποσότητες φυσικού αερίου στην πενταετία 2021‐ 2025 θα ανέλθουν σε 128.278 MWh για τους οικιακούς, 169.513 MWh για τους εμπορικούς  και 106.957 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες

–   Επίσης αναφέρεται στην απόφαση ότι ΔΕΔΑ αιτήθηκε  προς  τον  ΔΕΣΦΑ  (κατά  τη  δημόσια  διαβούλευση  του  Προγράμματος  Ανάπτυξης  ΕΣΦΑ)  την  αλλαγή  της  όδευσης  του  δικτύου  υψηλής πίεσης από τα Τρίκαλα Ημαθίας έως την Πτολεμαΐδα, ώστε ο αγωγός υψηλής πίεσης  να  διέρχεται  από  τη  Βέροια  προτού  καταλήξει  στην  Πτολεμαΐδα.  Σκοπός  της  αιτούμενης  αλλαγής είναι να τροφοδοτηθεί η πόλη της Βέροιας με φυσικό αέριο μέσω σύνδεσης με τον ΕΣΦΑ

Για την τροφοδότηση των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, η ΔΕΔΑ προγραμματίζει να  αναπτύξει αγωγό μέσης πίεσης ο οποίος θα συνδέει το δίκτυο διανομής των Γιαννιτσών με  την έξοδο του TAP στη θέση Άσπρο. Ανάλογα με την εξέλιξη των δύο αυτών έργων (δηλαδή  της εξόδου του TAP στη θέση Άσπρο και της αλλαγής όδευσης του ΕΣΦΑ προς την Βέροια), η  ΔΕΔΑ  αναφέρει ότι προτίθεται να εξειδικεύσει την ανάπτυξη δικτύων διανομής  φυσικού αερίου  στις  πόλεις  της  Νάουσας,  της  Σκύδρας  και  της  Αλμωπίας.

Επισημαίνεται  ότι  οι  εν  λόγω περιοχές δεν περιλαμβάνονται στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Ανάπτυξης, στη βάση της  θεώρησης της Αρχή ότι η θέσπιση ενός συνεκτικού πλαισίου ανάπτυξης Απομακρυσμένων  Δικτύων στη βάση του οποίου θα αξιολογείται η ανάγκη ανάπτυξης νέων δικτύων CNG/LNG. Δεν έχουν δε υποβληθεί τα απαιτούμενα από τον Κώδικα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη  δικτύου στις περιοχές αυτές σε περίπτωση σύνδεσή τους με αγωγό μέσης πίεσης (μήκος και  κόστος  αγωγών  μέσης  και  χαμηλής  πίεσης,  εκτιμώμενος  αριθμός  συνδέσεων  και  κατανάλωσης) προκειμένου για την ένταξή τους στο παρόν πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Σήμερα  υφίσταται  δίκτυο  στους  Δήμους  Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Μαρωνείας‐Σαπών,  Ξάνθης,  Αβδήρων,Νέστου, Δράμας και Προσοτσάνης.  Ο Διαχειριστής προτείνει  την  ανάπτυξη  του  δικτύου μέσης πίεσης 19 bar κατά 11,215 χιλιόμετρα και του δικτύου χαμηλής πίεσης 4 bar κατά 484,5 χιλιόμετρα για την επόμενη πενταετία.  Αυτό  περιλαμβάνει επέκταση του  δικτύου στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, καθώς  και την ανάπτυξη απομακρυσμένου δικτύου διανομής στην Ορεστιάδα μέσω τροφοδότησης  17 με  CNG.  Η  ΔΕΔΑ  εκτιμά ότι οι συνολικές  διανεμόμενες ποσότητες φυσικού αερίου στην  πενταετία 2021‐2025 θα ανέλθουν σε 183.207 MWh για τους Οικιακούς, 201.042 MWh για  τους Εμπορικούς και 166.203 MWh για τους Βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Διαχειριστής προτείνει την κατασκευή 208 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης 4 bar στην επόμενη πενταετία στις πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου, η τροφοδότηση των οποίων θα γίνει με LNG. Η ΔΕΔΑ εκτιμά ότι οι συνολικές διανεμόμενες  ποσότητες φυσικού αερίου στην πενταετία 2021‐2025 θα ανέλθουν σε 115.980 MWh για τους οικιακούς, 47.252 MWh για τους εμπορικούς σε 111.757 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υφίσταται σήμερα δίκτυο διανομής. Ο Διαχειριστής προτείνει την ανάπτυξη δικτύου μέσης πίεσης 19 bar κατά 103,5 χιλιόμετρα και  του  δικτύου  χαμηλής  πίεσης  4 bar  κατά  238  χιλιόμετρα  στην  επόμενη  πενταετία. Συγκεκριμένα,  προτείνεται  η  ανάπτυξη  δικτύου  διανομής  στις  πόλεις  Καστοριά,  Άργος  Ορεστικό,  Μανιακοί,  Δρέπανο,  Φλώρινα, Μαυροδένδρι,  Κρόκος  και  Περδίκκας,  και  τροφοδότησή  τους  μέσω  διασύνδεσής  τους  με  τον  αγωγό  TAP,  καθώς  και  στα  Γρεβενά  με  τροφοδότηση  με  CNG.  Η  ΔΕΔΑ  εκτιμά ότι  οι  συνολικές  διανεμόμενες  ποσότητες  φυσικού  αερίου  στην  πενταετία 2021‐2025  θα ανέλθουν  σε 62.029 MWh για  τους  οικιακούς, 76.243 MWh για τους εμπορικούς και 78.338 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

 Περιφέρεια  Ηπείρου 

Δεν υφίσταται σήμερα δίκτυο διανομής. Ο Διαχειριστής  προτείνει  την  ανάπτυξη  δικτύου  χαμηλής  πίεσης  4bar κατά 149 χιλιόμετρα στην επόμενη πενταετία  στις πόλεις  Ιωαννίνων,  Άρτας,  Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας και την τροφοδότησή τους με LNG. Η ΔΕΔΑ εκτιμά ότι οι συνολικές διανεμόμενες ποσότητες φυσικού αερίου στην πενταετία 2020‐2024 θα ανέλθουν σε 34.083 MWh για τους οικιακούς, 33.317 MWh για τους εμπορικούς και 111.402 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.