Θαλάσσια αιολική ενέργεια - υπεράκτιες ανεμογεννήτριες - υπεράκτια αιολικά πάρκα - offshore wind parks
Πηγή Εικόνας: pixabay - Norbert Pietsch

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ, ως εθνικός εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής ένωσης αιολικής ενέργειας WindEurope, χαιρετίζει την στρατηγική για τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Η στρατηγική προβλέπει αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος από 12 GW σήμερα σε 60 GW έως το 2030 και 300 GW έως το 2050. Η θαλάσσια αιολική ενέργεια αναμένεται να είναι η σημαντικότερη πηγή παραγωγής του ηλεκτρισμού που θα καταναλώνει η Ευρώπη περί το 2040. Η ευρωπαϊκή αιολική βιομηχανία είναι έτοιμη ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο.

Η κατά 25 φορές αύξηση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές. Απαιτούνται πολύ μεγάλες επενδύσεις σε θαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και σε ενισχύσεις των χερσαίων δικτύων. Και τα λιμάνια χρειάζονται επενδύσεις 6,5 δισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Όλος ο εξοπλισμός για θαλάσσια αιολικά πάρκα διέρχεται από λιμάνια. Χρειάζονται εκτεταμένο χώρο και νέες υποδομές. Τα λιμάνια και ειδικά στην Ελλάδα και τα ναυπηγία, θα είναι οι κόμβοι για τη λειτουργία και τη συντήρηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων και θα γίνουν η βάση συναρμολόγησης και εξυπηρέτησς για τις υποδομές για τις πλωτές ανεμογεννήτριες.

Πηγή Εικόνας: pixabay - Thomas G

Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική για να επεκτείνει την εφοδιαστική αλυσίδα που απαιτείται για την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας. Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτική αυτή πρέπει να οδηγήσει στην Ελλάδα στην ανάπτυξη εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας που θα εμπλέκει τα ναυπηγία μας, τα λιμάνια, τη βιομηχανία καλωδίων και ηλεκτρολογικών εξοπλισμών, τη βιομηχανία τσιμέντου κλπ.

Είναι σημαντικό ότι η στρατηγική που ετοιμάστηκε είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική που θα επιτρέψει σε όλες τις ευρωπαϊκές ακτές να επωφεληθούν από την θαλάσσια αιολική ενέργεια. Υποστηρίζει την περαιτέρω επέκταση των πλωτών ανεμογεννητριών που είναι κατάλληλες για τα βαθύτερα νερά του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας – και που θα βοηθήσει και τα νησιά. Η Ευρώπη διαθέτει ήδη δύο μικρά πλωτά αιολικά πάρκα σήμερα, αλλά θα έχει 300 MW έως το 2022 και 7 GW έως το 2030. Η ανάπτυξη αυτή χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, την οποία αναγνωρίζει η στρατηγική.

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα και ειδικά το Αιγαίο Πέλαγος. Εκτός από τα προφανή αναπτυξιακά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, μπορεί να καταστήσει τη χώρα εξαγωγό καθαρής ενέργειας, να ενδυναμώσει τη γεωστρατηγική της θέση και να συμβάλει στην εμπέδωση της ασφάλειας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

H ΕΛΕΤΑΕΝ την περίοδο αυτή εκπονεί ειδική μελέτη με σκοπό να παρουσιάσει σύντομα στην Κυβέρνηση μια ολοκληρωμένη πρόταση για το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο. Το υλικό από την πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό μας τόπο: https://eletaen.gr/necessary-legislative-adjustments-offshore-wind-energy-greece/

Πηγή Εικόνας: pixabay - David Will