Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πηγή Εικόνας: martin dambolt στο pexels

Ψηφιακή εφαρμογή (app) για τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοία και τις πορθμειακές διασυνδέσεις δημιουργούν από κοινού η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο όπως επισημαίνεται να επιτευχθεί και η συνειδητοποίηση των πολιτών έναντι αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Η δημιουργία της εφαρμογής περιλαμβάνεται σε Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο φορέων υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Καθηγητή Ιωάννη Λιανό και την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επέκταση της πλατφόρμας HCC Economic Intelligence της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην επεξεργασία στοιχείων από τις τιμές που εφαρμόζονται στις ακτοπλοϊκές και στις πορθμειακές διασυνδέσεις στην ελληνική επικράτεια δημιουργώντας μία βάση δεδομένων και ειδικών αλγόριθμων επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η οποία επίσης θα στηρίζεται σε μία εφαρμογή που θα αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την οποία θα τροφοδοτούν με τιμοληψία οι πολίτες – καταναλωτές.

Το μνημόνιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού χώρου και εφαρμογής για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών (citizens science) στην παρακολούθηση της λειτουργίας των σχετικών αγορών. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πληθυσμών και ιδιαίτερα των φοιτητών και ερευνητών σε θέματα υγιούς ανταγωνισμού.