Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχουν μπει οι εταιρίες που υλοποιούν τα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στελέχη της Επιτροπής πραγματοποίησαν χθες εφόδους σε σημαντικό αριθμό εταιριών, συλλέγοντας στοιχεία από τα γραφεία και τους υπολογιστές τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑ η έφοδος έγινε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανή οριζόντια σύμπραξη νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών (bidrigging) κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέμβαση της ΕΑ δεν ξάφνιασε ιδιαίτερα καθώς έχουν γίνει καταγγελίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε προμήθειες εξοπλισμού των υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας.

Ειδικότερα στο ελεγκτικό στόχαστρο της ΕΑ έχουν τεθεί επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν αναπτύξει τον τομέα των ΤΠΕ) με συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), υπηρεσιακός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει αναλάβει τα περισσότερα έργα πληροφορικής και της ΗΔΙΚΑ που εκτελεί τα έργα ψηφιοποίησης του τομέα της υγείας.

Συνολικά λέγεται ότι ο έλεγχος αφορά περίπου 13 έργα πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού. Ξεκίνησε χθες νωρίς το πρωί και συνεχίστηκε μέχρι και τις βραδινές ώρες.

Σημειώνεται ότι το διάστημα αυτό βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης έργα πληροφορικής που υπερβαίνουν τα 4 δις. ευρώ. Ο όγκος των έργων είναι τέτοιος που έχει κινητοποιήσει ακόμα και εταιρίες που δεν είχαν μέχρι πρόσφατα το συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ όπως εκτιμάται δεν θα καταστεί δυνατό να απορροφηθεί το σύνολο των πόρων που είναι διαθέσιμοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Όπως επισημαίνει και στην ανακοίνωσή της η ΕΑ «η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στις διερευνώμενες αγορές και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας».

Η ΕΑ διενεργεί το έλεγχο βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε συμφωνίες καρτελικής φύσεως, δηλαδή σε μυστικές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό τιμών ή ποσοτήτων, κατανομή πελατών ή μεριδίων αγοράς, ή βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα νόθευση διαγωνισμών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα από την ΕΑ, σε ποινικές κυρώσεις των υπεύθυνων φυσικών προσώπων και σε αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχωρήσεων για τρία έτη από την έκδοση της απόφασης.