Η τωρινή χρονιά βρίσκει τον περισσότερο κόσμο να περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Από την άλλη, η νέα χρονιά που έρχεται είναι πάντα μία καλή περίοδος για ανανέωση.Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι γνωστό ότι έχει δημιουργηθεί με σκοπό να ενισχύσει τους πελάτες σας σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, ώστε να καταφέρουν πιο εύκολα να πραγματοποιήσουν κάποιες εργασίες εκσυγχρόνισης του σπιτιού τους.

Η Attica Bank συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και επιπλέον μπορεί να προσφέρει  ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες που θα την επιλέξουν για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Η ευελιξία της Attica Bank σε συνδυασμό με την προσωποποιημένη και οικεία προσέγγισή της μπορούν να την καταστήσουν στον ιδανικό τραπεζικό συνεργάτη, για τη διαδικασία αίτησης.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος

Μείωση εξόδων συντήρησης κατοικίας

Κάνοντας νέες κατασκευές και παρεμβάσεις νέων τεχνολογιών, οι πελάτες σας εξοικονομούν χρήματα από έξοδα συντήρησης

Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Υλοποιώντας παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας των κατοικιών, μειώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε νοικοκυριού.

Κίνητρα

Επιχορήγηση 

Η επιχορήγηση προσφέρεται έως και 85% επί του κόστους των παρεμβάσεων

Επιδότηση επιτοκίου

Προνομιακό επιτόκιο με 100% επιδότηση επιτοκίου και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής το 70% του δανείου, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις χωρίς να απαιτούνται ιδία κεφάλαια.

Κάλυψη για αμοιβές και κόστη

Το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, την αμοιβή Συμβούλου έργου, καθώς και την αμοιβή για τυχόν απαιτούμενες μελέτες. 

Ολοκληρωμένη υποστήριξη Attica Bank

Η ομάδα εξυπηρέτησης της Attica Bank βρίσκεται στο πλευρό των πελατών σας για να τους καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία αίτησης στο πρόγραμμα άμεσα και ευέλικτα. 

Αναλυτική ενημέρωση και δήλωση ενδιαφέροντος, για τη λήψη ολοκληρωμένης υποστήριξης από την Attica Bank, γίνονται μέσω του https://exoikonomo.atticabank.gr

Online αιτήσεις πραγματοποιούνται από τις 11/12/2020, επιλέγοντας ως τράπεζα την Attica Bank στο https://exoikonomo2020.gov.gr

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»

Η AtticaBank συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Κερδίστε αναβαθμίζοντας κατοικίες με την AtticaBank.
Πηγή Εικόνας: AtticaBank