Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την έγκριση πίστωσης ύψους 515.000 ευρώ για το έργο συντήρησης και επισκευής του κτιρίου του Κτηματολογίου Ρόδου αποφάσισε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο οποίος κοινοποίησε το σχετικό έγγραφο προς το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Σημειώνεται πως, για την προστασία τόσο των εργαζομένων στο Κτηματολόγιο Ρόδου, όσο και των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός Δικαιοσύνης με την αριθμ. 58513οικ/4.12.2020 απόφαση, είχε αναστείλει τη λειτουργία του Κτηματολογικού γραφείου Ρόδου, λόγω των εκτεταμένων ζημιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αυτοψίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.