Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη θέση του προέδρου της International Union of Property Owners – Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) επανεκλέγη για πέμπτη συνεχόμενη 4ετή θητεία την Πέμπτη ο επικεφαλης της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.


Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η U.I.P.I. (www.uipi.com) ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1923 και αποτελεί το ανώτατο όργανο διεθνούς συνεργασίας των εθνικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας κάθε είδους, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας ως ανθρώπινου δικαιώματος.

Ο Στράτος Παραδιάς ως Γενικός της Γραμματέας μέχρι το 2004 και Πρόεδρός της συνεχώς από το 2005, αναδιοργάνωσε πλήρως την UIPI, διπλασιάζοντας τον αριθμό των μελών της και μεταφέροντας την έδρα της στις Βρυξέλλες, όπου ίδρυσε γραφείο “Ευρωπαικών Υποθέσεων” που εργάζεται εντατικά για την προώθηση των απόψεων των ιδιοκτητών ακινήτων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι σήμερα, η U.I.P.I. είναι η μοναδική πανευρωπαϊκή οργάνωση που συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει διεθνώς εκατομμύρια ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων κάθε είδους, εκμισθωτών αλλά και ιδιοκατοίκων, απ’ άκρη σ’ άκρη όλης της Ευρώπης, διασφαλίζοντας την συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαϊκών εθνικών οργανώσεων ιδιοκτητών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Η U.I.P.I. εστιάζει τις προσπάθειές της στο να εισακούγεται και η γνώμη και η άποψη και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών ακινήτων κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και έκδοσης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, Οδηγιών και Συστάσεων που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία και ιδίως τα υφιστάμενα κτίρια, και όχι μόνον οι φωνές εκείνων που ζητούν συνεχώς την επιβολή νέων υποχρεώσεων, πιστοποιητικών, βαρών και προστίμων σε βάρος τους, ενώ επίσης ενημερώνει με μελέτες αλλά και διαβήματά της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Περιφερειών, τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της.