Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας, όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, να έχουν κλέψει οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι νέες αντικειμενικές αξίες και η διαδικασία που ακολουθείται και μόνο παρεπιπτόντως να συζητείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αλλά για πρώτη φορά στη χώρα γίνεται κάτι πολύ σημαντικό: στα ακίνητα γίνεται έλεγχος αντοχής, ή αλλιώς δομικής τρωτότητας!

 

Αυτός ο έλεγχος, στη χώρα μας που είναι σεισμογενής και συχνά αντιμετωπίζουμε πλημμύρες είναι πολύ σημαντική. Κυρίως για παλαιότερα κτίρια που είτε έχουν μετατροπές είτε ποτέ δεν φτιάχτηκαν με βάση τα σχέδια και τη νομιμότητα, όπως είναι τα αυθαίρετα.

 

Για πρώτη φορά λοιπόν, με την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαιρεσίες καλούνται να αναθέσουν, υποχρεωτικά, σε μηχανικό να υποβάλλει και σχετικά έγγραφα για τη δομική επάρκεια του ακινήτου τους!

 

Για όσους δυσανασχετούν (όπως η γνωστή ΠΟΜΙΔΑ και ο πρόεδρος της) σε κάθε αλλαγή και πρόοδο στα θέματα ακινήτων και οργάνωσης του κράτους μια απλή υπενθύμιση των ζημιών από το σεισμό του 1999 στην Αθήνα θα χρησίμευε ως αποστομωτική απάντηση για την αναγκαιότητα του στατικού ελέγχου. Και μάλιστα για πρώτη φορά τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά και στο κράτος και στον πολίτη!

 

Σύμφωνα με μηχανικούς που ασχολούνται με τις ρυθμίσεις ακινήτων, στον τελευταίο μεγάλο νόμο για τη δόμηση, στον Ν.4495/17 που εισηγήθηκε ο Γιώργος Σταθάκης και ισχύει και σήμερα με προσαρμογές, στο άρθρο 99, παράγραφος η, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες για τα κτίρια με αυθαιρεσίες, αναφέρεται ότι:,

“Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.

Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν.4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.,”.

Επιπλέον, πρόσφατα, στο ΦΕΚ 334Β/2021 αναφέρεται ότι κατά την διαδικασία για την ΗΤΚ καταχωρούμε “Τύπο στατικού ελέγχου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, Μελέτη στατικής επάρκειας), εφόσον προβλέπεται, το αποτέλεσμα αυτού και την κατάσταση τυχόν εργασιών (ολοκληρωμένες, εκκρεμείς),” και “το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4178/2013 και τον ν. 4495/2017,” και “Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.”.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων, αναφέρουν έμπειροι μηχανικοί, προκύπτει ότι ο χρόνος πραγματοποίησης/υποβολής των δικαιολογητικών – μελετών – δελτίων στατικού ελέγχου, ορίζεται καταρχήν από το Ν.4495/17, για τα κτίρια με αυθαιρεσίες, ως εξής:

Α) Για ακίνητα με τακτοποίηση Ν.4178/13 η ΜΣΕ (Μελέτη Στατικού Ελέγχου ή ισοδύναμο) υποβάλλεται στην ταυτότητα (ΗΤΚ)

Β) για ακίνητα του Ν.4495/17 υποβάλλεται εντός 3 ή 5 ετών (ανάλογα με τη σπουδαιότητα).

Γ) Εάν γίνει ταυτότητα για ακίνητο με τακτοποίηση Ν.4495/17 πριν τα 3 ή 5 χρόνια (ανάλογα), καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα ότι απαιτείται ΜΣΕ και δίνεται επιλογή να υπάρξει ολοκλήρωση με ένδειξη “ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ”, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αλλά με την υποχρέωση να γίνει αυτή μέσα στην προθεσμία του νόμου, αλλιώς οι δηλώσεις νομικά είναι άκυρες και το ακίνητο αυθαίρετο. Πολλοί μηχανικοί σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρούν σε δομικό έλεγχο τώρα ώστε να κλείσουν οι υποθέσεις.

 

Έτσι, για πρώτη φορά στη χώρα, μέσα από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και αρχίζοντας από τα αυθαίρετα, οι μηχανικοί ελέγχουν όπως η νομοθεσία προβλέπει για κάθε κατηγορία ακινήτου αν το κτίριο ή ιδιοκτησία είναι δομικά κατάλληλο ή αν έχει σοβαρά θέματα στατικότητας.

Η καταγραφή αυτή και η ενημέρωση των ιδιοκτητών και χρηστών των ακινήτων είναι τεράστιας σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας, ειδικά μπροστά σε πιθανές φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί και πλημμύρες….

Αλλά, ως γνωστόν σε αυτή τη χώρα εστιάζουν πολλοί στο δέντρο και όχι στο δάσος, μιλώντας για περιττές διαδικασίες… Ευτυχώς πλέον έχει μπει το νερό στο αυλάκι και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου γίνεται υποχρεωτική για κάθε μεταβίβαση ακινήτου από 1η Φεβρουαρίου 2022 (μετά τις τελευταίες παρατάσεις) και οι φωνασκούντες με επιπολαιότητα θα σταματήσουν προοδευτικά να κινδυνεύουν να τους πέσει, κυριολεκτικά, το ταβάνι στο κεφάλι….

Αυτός είναι και ο λόγος που το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ δεν σκέφτονται καν την πιθανότητα να υπάρξει νέα παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή της ΗΤΚ, καθώς, άλλωστε, η τελευταία μηνιαία παράταση δόθηκε για φορολογικούς λόγους με πίεση από άλλα μέλη της κυβέρνησης.

Ήδη, σημειώνουμε, δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει τον τελευταίο χρόνο που η ΗΤΚ είναι προαιρετική να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με τη χρήση του νέου αυτού θεσμού.

Και φυσικά πρέπει να αναφερθεί ότι όσα κτίρια έχουν χτιστεί ακριβώς με βάση την οικοδομική τους άδεια και δεν έχουν αυθαιρεσίες, όπως βεβαιώνεται από μηχανικό, απλά συμπληρώνουν την αντίστοιχη στατική μελέτη που έχει εγκριθεί και με βάση την οποία χτίστηκε το ακίνητο και ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Η Πολιτεία ευελπιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν αδυναμίες και επείγουσες εργασίες που διασφαλίζουν την Ανθεκτικότητα των κτιρίων, ιδίως σε παλαιές κατασκευές, ώστε να ληφθούν εγκαίρως μέτρα.