Πηγή Εικόνας: Photo by JESHOOTS.com from Pexels

Στην ίδρυση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΠΕΝ» προχώρησαν έξι εταιρείες προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο είναι:

1. Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέργειας (Φυσικό Αέριο)

2. Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης -Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ζενιθ)

3. Ήρων Θερμοηλεκτρική Ανώνυμη Εταιρεία

4. Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία

5. NRG Supply and Trading Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία

6. Watt and Volt Ανώνυμη Εταιρεία

Στους σκοπούς του ΕΣΠΕΝ περιλαμβάνονται η περαιτέρω ανάπτυξη της προμήθειας ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) στην ελληνική αγορά σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προμήθειας και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠΕΝ συγκροτήθηκε σε σώμα την 1η Οκτωβρίου 2020 ως εξής:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Παπαναγιώτου, WATT+VOLT

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Δανιόλος, Ήρων

Ταμίας: Στάθης Βωβός, Elpedison

Μέλος: Ιωάννης Μητρόπουλος, Φυσικό Αέριο

Μέλος: Federico Regola, Ζενιθ

Μέλος: Αναστάσιος Λωσταράκος, NRG