Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης πολιτών, υπαλλήλων της Περιφέρειας και στελεχών δομών, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, παρέχει η Περιφέρεια Αττικής.


Η σχετική πράξη «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» προϋπολογισμού 500 χιλιάδων ευρώ υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία 100 σταθερών σημείων ψηφιακού εγγραμματισμού (hotspots). Από αυτά, 70 θα λειτουργήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας και 30 σε σχολεία, σε διάφορες γωνιές της Αττικής.

Στόχοι της δράσης είναι:

Να δημιουργήσει σταθερές εστίες ψηφιακής παιδείας – γραμματισμού (hot spot media Literacy)

Να δημιουργήσει κινητές εστίες ψηφιακού γραμματισμού.

Να εκπαιδεύσει στελέχη – πολλαπλασιαστές βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων. (Περιφερειακοί υπάλληλοι, κ.ά.)

Να εκπαιδεύσει στελέχη δομών (σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, ΚΑΠΗ κ.ά.) σε θέματα διαδικτύου.

Να συντονίσει μαζικά προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα διαδικτύου (Λέσχες φιλίας, workshops κ.ά.)

Να δημιουργήσει μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για την αναγκαιότητα της ψηφιακής παιδείας για όλους.

Να κινητοποιήσει τους γνώστες διαδικτύου να αναπτύξουν ψηφιακή αλληλεγγύη.

Να εκπαιδεύσει στελέχη της Περιφέρειας, με σκοπό να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Να δημιουργήσει σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία σε θέματα ψηφιακού εγγραμματισμού.

Σημειώνεται ότι τα 100 σημεία ψηφιακού γραμματισμού θα στελεχωθούν από εξειδικευμένο δυναμικό στελεχών της Περιφέρειας και εκπαιδευτικούς. Η κατάρτιση όλων των στελεχών, αλλά και ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη τεχνική υποδομή (tablets), θα παρέχουν αυτονομία και κίνητρο ανεξάρτητης δράσης. Επιπλέον η δράση αυτή αποτελεί προάγγελο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων θα αποτελεί διακριτό πυλώνα στρατηγικής και ανάπτυξης. Τέλος σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΤΨΑ46ΜΤΛΠ-ΘΒ5).

Με αφορμή την εξέλιξη ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής περνάει σε μία νέα σύγχρονη εποχή, φέρνοντας τους πολίτες κοντά στην ψηφιακή εκπαίδευση, την αξία της οποίας, επιβεβαίωσε η πανδημία, αποδεικνύοντας περίτρανα το πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για να μπορούν όλοι οι πολίτες να εργάζονται, να ενημερώνονται, να εξυπηρετούνται από υπηρεσίες ή να προμηθεύονται όλα τα απαραίτητα αγαθά από την ασφάλεια του σπιτιού τους». Τόνισε ότι στον τομέα αυτό η κοινωνική εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα, η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και του ΠΕΠ Αττικής, προσφέροντας από «κάθε γωνιά της Αττικής, με ασφάλεια, εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα τεχνολογίας».