Στην ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πρόκληση της θαλάσσιας ρύπανσης υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, που συνδιοργανώθηκε με τον οργανισμό Waste Free Oceans την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, σε μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη διαρκή διάθεση όλων των μελών της ελληνικής βιομηχανίας να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, που περιβάλλουν το υλικό, που χρησιμοποιούν.

Προσωπικότητες από το ευρωκοινοβούλιο, την ελληνική πολιτική σκηνή, την ακαδημαϊκή κοινότητα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών συμμετείχαν στο διαδικτυακό συνέδριο, όπου κοινή τοποθέτηση όλων ήταν, ότι το πρόβλημα φύεται στην αναποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και όχι στα υλικά, όπως τα πλαστικά.