Ελληνική οικονομία
Ελληνική οικονομία
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά, καταγράφηκε, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, στον δείκτη «φόβου» που καταρτίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ενώ στον σύνθετο δείκτη προήγησης φαίνεται ότι παραμένουν οι ενδείξεις για μελλοντική περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.

Το ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες και σήμερα ανακοίνωσε τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV-Εκτιμήσεις Αυγούστου 2020.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αναφέρονται τα εξής:

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάιο του 202 0 και μετά την απότομη πτώση της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου κατακόρυφη πτώση. Η εν λόγω κάμψη πλησιάζει σε εύρος τη μεγαλύτερη υποχώρηση του ΣΔΠ μεταξύ δύο περιόδων που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2015.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διάρκεια και το βάθος του σοκ που υπέστη η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Η πρόσφατη πορεία του ΣΔΠ αποτυπώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και της αναστολής της πλειονότητας των δραστηριοτήτων στη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Παρά τη σταδιακή άρση των περιορισμών που είχε ξεκινήσει τον Μάιο, ισχυρές παραμένουν οι ενδείξεις για μελλοντική περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση των στοιχείων για τον Ιούνιο, κατά τον οποίο διευρύνθηκε η άρση των περιοριστικών μέτρων, αναμένεται να παρέχει σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με τη διατήρηση ή αντιστροφή των αρνητικών τάσεων που καταγράφονται.

Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X A Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV σημείωσε μικρή μείωση τον Αύγουστο του 2020 φτάνοντας το 25,67% στις 31/8/2020 από 26,46% στις 31/7/2020.

Ο δείκτης διατηρείται σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,21%. Παράλληλα, μειώθηκε και η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Αύγουστο του 2020 στο 26,93% από 27,96% τον Ιούλιο του 2020. Η εξέλιξη του δείκτη κρίνεται θετική καθώς αποτυπώνει, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά.