ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την προαναγγελία της έναρξης υποβολής αιτήσεων της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και συνοδευτικών δράσεων, το ΥΠΕΝ διόρθωσε το λάθος των προηγούμενων ημερών και ενέταξε, ευτυχώς, και τις ατομικές επιχειρήσεις (μαζί και αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ) στους δικαιούχους.

Πρόκειται για πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του economix.gr που ανέδειξε, πρώτο και μόνο, το λάθος που είχε γίνει στο ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, οι ατομικές επιχειρήσεις θα εντάσσονται στην κατηγορία Γ των δικαιούχων, μαζί με όλες τις επιχειρήσεις, και όχι στην κατηγορία Α που είναι τα φυσικά πρόσωπα χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τί είχε συμβεί;

Όπως ανέδειξε εγκαίρως το economix.gr, στο ΦΕΚ του προγράμματος (στη σελίδα 33804 του ΦΕΚ Β 3323/7-8-2020) εμφυλωχώρησε λάθος που απέκλειε από το πρόγραμμα τις ατομικές επιχιερήσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ στην κατηγορία Γ των δικαιούχων δεν εντάσσονταν όλες οι επιχειρήσεις αλλά μόνο τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες. Μάλιστα το ΥΠΕΝ έγραφε «κάθε μορφής και μεγέθους» αλλά περιέγραφε ποιες: (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ).

Το economix ανέδειξε το πρόβλημα που δημιουργούνταν και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας επιμείναμε ότι πρόκειται για λάθος στη νομική επεξεργασία του κειμένου. Ωστόσο στο ρεπορτάζ καταγράψαμε και όλες τις άλλες περιπτώσεις των πιθανών αιτίων της επιλογής αυτής, σημειώνοντας ότι πιθανότερη ήταν το λάθος. Και αυτό γιατί επισήμως το ΥΠΕΝ επέμενε ότι οι ατομικές επιχειρήσεις εντάσσονταν στο πρόγραμμα (έχει και σχετική αναφορά ο οδηγός του προγράμματος), παρά το ακριβές λεκτικό της ΚΥΑ, και αφνιδιάστηκε πλήρως από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μας. Ένα ρεπορτάζ που κατέγραφε ΑΚΡΙΒΩΣ το πρόβλημα – αλλά ενόχλησε ορισμένους διότι ανέδειξε ολιγωρίες και επιπολαιότητες.

Πως λύθηκε το πρόβλημα;

Το ΥΠΕΝ συνειδητοποίησε εν τέλει ότι η αποκάλυψη του economix.gr ήταν προφανώς και οφθαλμοφανώς βάσιμη και έγκυρη και στην τελική ανακοίνωση για την έναρξη του προγράμματος οι επίμαχες διατυπώσεις έχουν διορθωθεί.

Πλέον, η κατηγορία δικαιούχων Γ του προγράμματος περιλαμβάνει «Νομικές οντότητες ανεξαρτήτου μορφής (ατομικές, ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση)».

Το ΥΠΕΝ δηλαδή άλλαξε την περιγραφή «νομικά πρόσωπα» με την περιγραφή «νομικές οντότητες», δηλαδή όρο που χρησιμοποιείται στους τελευταίους φορολογικούς νόμους και κοινοτικές οδηγίες για να περιγράψει τις επιχειρήσεις κάθε είδους και μορφής. Και επιπλέον στην περιγραφή (εντός παρένθεσης) ενέταξε και τις ατομικές επιχιερήσεις. Όπως ακριβώς είχε αναδείξει το economix.gr ότι θα έπρεπε να γίνει, με την αλλαγή δύο – τριών λέξεων, το πρόβλημα επιλύεται – και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι έγινε λάθος στην αρχική νομική επεξεργασία και δεν ήταν πρόθεση να αποκλειστούν οι επιχψιερήσεις.

Επί της ουσίας το ΥΠΕΝ διόρθωσε την αβλεψία του. Μένει να διαπιστωθεί πως ακριβώς το ΥΠΕΝ θα καλύψει το νομικό πρόβλημα. Και αυτό γιατί το ΦΕΚ της απόφασης χρειάζεται διόρθωση, προκειμένου να μπορούν να δικαιολογηθούν νομικά οι επιδοτήσεις προς ατομικές επιχιερήσεις και να καλυφθούν οι υπάλληλοι που θα χειριστούν και θα υπογράψουν τις σχετικές αποφάσεις και έγγραφα. Και αυτό είναι κρίσιμο τόσο για τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας όσο και για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στον Τομέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ που χειρίζονται το πρόγραμμα.

Η μία λύση είναι η τροποποίηση της ΚΥΑ αλλά αυτό θα γίνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μόνο αν υπάρξουν και άλλες απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές. Η πιο πιθανή λύση είναι η διαδικασία της διόρθωσης σφάλματος με το Εθνικό Τυπογραφείο, όπου δημοσιεύεται η διόρθωση μόνο στις λέξεις που απαιτείται, χωρίς επαναδημοσίσευση όλης της ΚΥΑ – αυτή είναι η πιο πιθανή εκδοχή αφού μπορεί να γίνει με την αλλαγή 2-3 λέξεων κλπ. Αλλά σημειώνουμε ότι κάποιοι στο ΥΠΕΝ εξακολουθούν, για να καλύψουν το προηγούμενο λάθος τους, να επιμένουν ότι δεν απαιτείται εκ νέου εμπλκοκή με το Εθνικό Τυπογραφείο, διακυκινδύνευοντας τη νομιμότητα των δαπανών και των επιδοτήσεων του προγράμματος – δεν νομίζουμε να τους ακούσει η πολιτική ηγεσία….

Και επιπλέον σημειώνουμε ότι η διόρθωση με τον όρο «νομικές οντότητες» – μαζί με τη διατύπωση «κάθε μορφής και μεγέθους» – ανοίγει το δρόμο και σε άλλες νομικές μορφές να κάνουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, όπως είναι οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι σύλλογοι, τα ιδρύματα, οι ΑΜΚΕ κλπ παρότι δεν περιλαμβάνονται στην παρένθεση της περιγραφής αλλά είναι νομικές οντότητες. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αν το επιθυμεί το ΥΠΕΝ σε αυτή τη φάση του προγράμματος…

ΥΓ: Τοποθέτηση economix – και μια οφειλόμενη απάντηση

Μια απάντηση σε κάποιους στο ΥΠΕΝ που ενοχλήθηκαν και επέλεξαν έναν «περίεργο δρόμο» για να αντιδράσουν και να πιέσουν ένα μέσο ενημέρωσης…

Ο έλεγχος της εξουσίας και της διοίκησης από τα ΜΜΕ – ιδίως όταν γίνεται με καλή πίστη, εγκαίρως και τεκμηριωμένα – παράγει αποτελέσματα και διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα των πολιτών όσο και το δημόσιο συμφέρον. Και συμβάλει στην πλουραλιστική λειτουργία της δημοκρατίας μας. Είναι η ουσία του δεύτερου πυλώνα λειτουργίας των ΜΜΕ, μετά την ενημέρωση των πολιτών: την ανάδειξη των δυσλειτουργιών και λαθών της εξουσίας. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο…