Γιατί ο Ρώσος Κακμάζοφ της Tranio επενδύει στα ελληνικά ακίνητα
Γιατί ο Ρώσος Κακμάζοφ της Tranio επενδύει στα ελληνικά ακίνητα
Πηγή Εικόνας: Photo by Skitterphoto from Pexels

Σήμερα στις 11 το πρωί το πρόγραμμα «Γέφυρα» εισέρχεται στο πρώτο στάδιο εφαρμογής  αναζητώντας τους δικαιούχους, καθώς  ανοίγει η πλατφόρμα της  Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα υποδέχεται για δύο μήνες τις αιτήσεις δανειοληπτών που έχουν δανειακές υποχρεώσεις με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία τους. Αλλά αυτό για πρώτη φορά θα αφορά δανειολήπτες που αποπληρώνουν κανονικά τα δάνειά τους όσο και οι  «κόκκινους» δανειολήπτες που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού – και τους  δανειολήπτες που έχει καταγγελθεί το δάνειο.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα θα λαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Από τον Οκτώβριο που θα έχει γίνει η επιλογή των δικαιούχων θα αρχίσει και η καταβολή του επιδόματος για εννέα μήνες.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνει με τους κωδικούς του Taxisnet των  ενδιαφερόμενων που  θα συμπληρώνουν την τοποθεσία  της πρώτης κατοικίας που έχει προσημειώσει για την εκταμίευση του τραπεζικού δανείου όπως και τα στοιχεία των συνδεδεμένων μελών με το δάνειο και τα προστατευόμενα μέλη του δανειολήπτη.

Τα υπόλοιπα στοιχεία όπως τα εισοδήματα και το υπόλοιπο του δανείου θα προστίθενται αυτόματα από τις αρμόδιες  υπηρεσίες όπως είναι η Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων Εσόδων τις τράπεζες  και τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνολικός αριθμός  των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει κοντά στην περιοχή των 300.000 και αφορά μόνο όσους επλήγησαν από την πανδημία του COVID 19.

Η αίτηση απαιτεί τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όνομα , επίθετο πατρώνυμο , ο αριθμός φορολογικού μητρώου , ο ΑΜΚΑ και οι ΚΑΔ δραστηριότητας  αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Αντίστοιχα στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων  μελών.

Στην αίτηση  θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας όπως το ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο και τηλέφωνο.

Επίσης πρέπει να δώσει εξουσιοδότηση και άδεια σε όλους του φορείς  όπως τις  τράπεζες και του δημοσίου να λάβουν πρόσβαση στα προσωπικά  του στοιχεία.

Η άδεια αφορά και την κατάσταση των καταθέσεων των αιτούντων.

Η όλη διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά  και η προσθήκη των στοιχείων θα ανεβαίνουν  αυτόματα στη πλατφόρμα.

Α) Οι  δικαιούχοι με εξυπηρετούμενα δάνεια:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτείται μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα ,το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Β) Για τα μη εξυπηρετούμενα  δάνεια:

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Γ) Τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί:

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο

Οι προϋποθέσεις:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.