Στην τράπεζα
Στην τράπεζα
Στην τράπεζα
Στην τράπεζα
Πηγή Εικόνας: Photo by rawpixel.com from Pexels

Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική του μορφή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ, το οποίο να σημειωθεί έλαβε θετική ψήφο επι της αρχής του νομοσχεδίου από τον  ΣΥΡΙΖΑ το ΚΙΝΑΛ και, φυσικά, από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής που να σημειωθεί  έγιναν στο στάδιο συζήτησης  στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε το δικαίωμα συμμετοχής  χορήγησης μικροδανείων και σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες αλλά σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις προς τα μέλη της.

Επιπλέον, οι εταιρείες θα λάβουν το δικαίωμα χορήγησης μικροπιστώσεων θα αποκτήσουν και το ρόλο του συμβούλου προς τις επιχειρήσεις που θα δανειοδοτηθούν.

Ο ρόλος του επόπτη ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος θα εγκρίνει την άδεια λειτουργίας, όπως και το προσωπικό στελέχωσης των εταιρειών.

Η παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την υλοποίηση του νόμου διασφαλίζει την πιθανότητα να μην παρεισφρήσουν επιχειρηματίες αμφιβόλου ποιότητας, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει στην επάρκεια και την ικανότητα των στελεχών.

Στελέχη της αγοράς θεωρούν σημαντικές της αλλαγές για το νεοεισερχόμενο θεσμό στην ελληνική οικονομία ο οποίος, όπως λένε, μπορεί να συμβάλλει στην ενεργοποίηση ανθρώπων στο τομέα της επιχειρηματικότητας στα πρώτα του βήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ενεχυροδανειστήρια δεν προτίθεται να ενταχθούν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς η κατηγορία αυτή έχει μάθει να εργάζεται με κινητές εξασφαλίσεις που ο δανειστής τις παραδίδει στον πιστωτή του για ένα συγκεκριμένο χρόνο μέχρι να αποπληρώσει το χρέος του.

Οι μικροπιστώσεις θα κινηθούν μακριά από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, καθώς δεν  απαιτείται καμία υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων για την εκταμίευση του δανείου. Ο μόνος περιορισμός που βάζει ο νόμος για την δανειοδότηση του πελάτη είναι ο ενδιαφερόμενος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια .

Για τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να φτάνει τις 250.000 ευρώ, ενώ η αρχική πρόταση του νομοσχεδίου προέβλεπε τις 400.000 ευρώ.

Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται ελεύθερα από την αγορά. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης και το έργο το αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος.