αποχετευτικά έργα
αποχετευτικά έργα

Σε πλήρη εξέλιξη έχει το επενδυτικό πρόγραμμά της η ΕΥΔΑΠ, που είναι ύψους 600 εκατ. ευρώ και αφορά έργα για την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης, μήκους που θα φτάσει τα 900 χλμ. στα επόμενα χρόνια, σε όλη την Ανατολική Αττική από τον Μαραθώνα ως τον Δήμο Σαρωνικού (Σαρωνίδα, Ανάβυσσος κλπ).

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, υπεγράφησαν τρεις Προγραμματικές Συμβάσεις με Δήμους Ανατολικής Αττικής για την κατασκευή από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων. Ειδικότερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στις 5 Μαρτίου 2019 η αντίστοιχη με το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, σύμφωνα με τις οποίες, οι Δήμοι εκχωρούν το δικαίωμα κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων που θα συνδέουν το ακίνητο (τριτεύων δίκτυο) στην ΕΥΔΑΠ, η οποία θα γίνει ταυτόχρονα με την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου.

Ο Δήμος Μαραθώνα έχει υπογράψει επίσης προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ, βάσει της οποίας εκχωρείται το δικαίωμα κατασκευής και των εξωτερικών διακλαδώσεων στις περιοχές του Δήμου, όπου θα κατασκευασθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ το δευτερεύον δίκτυο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης (πρωτεύων, δευτερεύων και τριτεύων) ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, με προϋπολογισμό 9,6 εκατ. ευρώ.

Δύο ακόμη έργα στην Ανατολική με πολύ μεγάλο προϋπολογισμό δρομολογεί η ΕΥΔΑΠ. Ο λόγος για  τη συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων- Αρτέμιδος και την επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 214,6 εκατ. ευρώ και για τη συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη περίπου 102 εκατ. ευρώ. Ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα για τα δύο αυτά έργα, καθώς εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ – ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Ανοιχτά μέτωπα

Βέβαια, η εισηγμένη που εμφάνισε αξιοσημείωτα μεγέθη το 2019 έχει ανοιχτά μέτωπα. Σε αυτά ανήκουν ο διαγωνισμός για το βιολογικό καθαρισμό της Ψυττάλειας, όπου κυρίαρχες είναι οι προσφυγές και οι ενστάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Έτσι, ο διαγωνισμός καθυστερεί και γι’αυτό η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ έδωσε παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 στη σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας από την κοινοπραξία Άκτωρ-Άβαξ.

Επίσης, εκκρεμεί η επίτευξη συμφωνίας με το Δημόσιο για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση του ακατέργαστου νερού δηλ. του νερού όπως έρχεται από τα φράγματα πριν φτάσει στα διυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Τα μεγέθη

Σημαντική συνιστώσα στα μεγέθη της ΕΥΔΑΠ αποτελούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλών από τους Δήμους και η αποτροπή συσσώρευσης νέων. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έστειλε εξώδικα σε 16 πελάτες – Δήμους για οφειλές ύψους 13,99 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Οι συνολικές εισπράξεις από τους Ο.Τ.Α. για το έτος 2019 ανήλθαν σε 49,87 εκατ. ευρώ.

Στις 31/12/2019, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανήλθαν σε 20,63 εκατ. ευρώ έναντι 29,66 εκατ. ευρώ το 2018, προέκυψε δηλαδή μείωση της τάξης του 30,45%. Από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ποσό ύψους 1,53 εκ. ευρώ αντιστοιχεί σε ποσά για τα οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση ρύθμισης οφειλών με οκτώ Δήμους. Σημειώνεται ότι εντός του 2019 πέντε Δήμοι εξόφλησαν ολοσχερώς τις συμβάσεις ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών που είχαν συνάψει με την ΕΥΔΑΠ.

Το 2019 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 323,7 εκατ. ευρώ από 322,4 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% (+1,3 εκατ. ευρώ). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα από 387,6 εκατ. κυβικά μέτρα το 2018 (+1,2%). Το συνολικό λειτουργικό κόστος  παρουσίασε μείωση κατά 3% ή -7,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 255,1 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω  της  μείωσης του κόστους πωληθέντων κατά -22 εκατ. ευρώ (-12%).

Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά 21% και διαμορφώθηκαν στα 58,1 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ το 2018. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 17,9% από 14,9% το 2018.