Hellenic Post - ταχυδρομικές Θυρίδες στην Αθήνα -
ΕΛΤΑ - Ελληνικά Ταχυδρομεία - Hellenic Post - ταχυδρομικές Θυρίδες στην Αθήνα - Series of mailboxes outside a Post Office in Athens - L-R:Bussiness express post, Athens and Attica priority mail, Domestic priority mail, International priority mail
Hellenic Post - ταχυδρομικές Θυρίδες στην Αθήνα -
ΕΛΤΑ - Ελληνικά Ταχυδρομεία - Hellenic Post - ταχυδρομικές Θυρίδες στην Αθήνα - Series of mailboxes outside a Post Office in Athens - L-R:Bussiness express post, Athens and Attica priority mail, Domestic priority mail, International priority mail
Πηγή Εικόνας: Badseed - Wikimedia Commons

Σημαντικό πλήγμα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έχει υποστεί ο όμιλος ΕΛΤΑ, με το επιπλέον κόστος για την εταιρεία από τη διαχείριση της κρίσης σε συνδυασμό με τη μείωση της δραστηριότητας να ανέρχεται σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες.  

Τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό του Covid – 19 καθυστέρησαν το πρόγραμμα εξυγίανσης του ομίλου που είχε δρομολογηθεί, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες αδιεξόδου σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα. 

Όπως αναφέρουν κύκλοι της εταιρείας, τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας για τους επόμενους δύο μήνες το πολύ, καθώς η προκαταβολή ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβαν τα ΕΛΤΑ για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας για το 2020 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή πάγιων υποχρεώσεων. 

Το οικονομικό πρόβλημα του οργανισμού έχει εντάθηκε και από το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η συγχώνευση ορισμένων εκ των χιλιάδων καταστημάτων εξυπηρέτησης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Κάποια μάλιστα από τα καταστήματα που διέκοψαν τη λειτουργία τους το προηγούμενο διάστημα άνοιξαν ξανά, μετά από πιέσεις τοπικών βουλευτών. 

Το μισθολογικό κόστος της εταιρείας παρέμεινε για όλη τη διάρκεια του 2019 σταθερά σε επίπεδα άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 65% των συνολικών εξόδων των ΕΛΤΑ. 

Είναι ενδεικτικό ότι στις αρχές του 2020 ο όμιλος απασχολούσε περίπου 7.500 υπαλλήλους με τους 5.500 χιλιάδες να εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου και τους υπόλοιπους να αποτελούν εργολαβικό προσωπικό.

Η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) είχαν σκοπό να ξεκινήσουν την εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου για την αποχώρηση περίπου 2.000 εργαζομένων. 

Από το πρόγραμμα, το οποίο πάγωσε λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, επρόκειτο να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση για τον όμιλο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται πολλά έτη στα ΕΛΤΑ και αμείβεται με μικτές αποδοχές που υπερβαίνουν τα 3.500 ευρώ το μήνα.

Η ζοφερή οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στις ζημιές οι οποίες ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ το 2019, με τα αρνητικά ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 115 εκατομμύρια ευρώ. 

Παρά το υψηλό κόστος για την κάλυψη της μισθοδοσίας και τη δεινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, την τελευταία πενταετία οι δαπάνες μειώθηκαν κατά μόλις 12%. 

Την ίδια περίοδο (2014 – 2019) τα έσοδα της εταιρείας από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, που αποτελούν το βασικό έργο των ΕΛΤΑ, μειώθηκαν κατά 25% και συγκεκριμένα στα 300 εκατομμύρια ευρώ από τα 400 εκατομμύρια ευρώ. 

Η διοίκηση του οργανισμού ελπίζει ότι σύντομα θα εγκριθεί η αποζημίωση που αντιστοιχεί στην καθολική υπηρεσία για την περίοδο 2013 – 2020, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η είσπραξη του ποσού αποτελούσε προτεραιότητα της διοίκησης και σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα για την αποζημίωση έχει κατατεθεί στην ΕΕ και τελεί υπό την έγκριση της ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ωστόσο, ακόμη κι αν η αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας εγκριθεί, τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν ολοκληρωτικά για την πληρωμή υποχρεώσεων και προμηθευτών, οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στον ισολογισμό των ΕΛΤΑ ως απαιτήσεις. 

Ειδικότερα, κεφάλαια ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ προορίζονται προς ιδιώτες προμηθευτές, άλλα 60 εκατομμύρια ευρώ οφείλονται σε ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι οφειλές προς Δήμους είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.