Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στην Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα με τους ενταγμένους δικαιούχους των δράσεων 4.1.1. και 4.1.3. των Σχεδίων Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνολικά στη δράση 4.1.1. εντάσσονται περί τα 2.016 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ για τη δράση 4.1.3. εντάχθηκαν 88 νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η συνολική δημόσια δαπάνη για τις ανέρχεται σε 131.113.815,44 ευρώ.