Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για ακόμη τρία χρόνια το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα εξακολουθεί να στηρίζει τους δήμους, κυρίως κάτω των 15.000 κατοίκων, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση μελετών έως 85.000 ευρώ.


Για την υλοποίηση της απόφασης, ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημήτρης Σταμάτης και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΕΤΑΑ, Σπύρος Σπυρίδων, υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ανατίθεται στην ΕΕΤΑΑ ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα καθορίσει τους δικαιούχους δήμους αυτής της επιχορήγησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναλυτικά: Δικαιούχοι της επιχορήγησης (Α’ Δράσης) ορίζονται όλοι οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων. Δικαιούχοι της επιχορήγησης (Β’ Δράσης) ορίζονται οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α’ Δράση της επιχορήγησης. Οι δράσεις περιγράφονται στην υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 (ΦΕΚ 2049/τ. β/14-6-2017) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Επίσης, οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.

Ακόμη, οι δικαιούχοι δήμοι της Α’ και Β’ Δράσης αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποχέτευσης.

Τέλος, όλοι οι δήμοι της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, (σεισμών και  πλημμυρών), εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.