Μία από τις πολλές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που συζητείται ήδη στη Βουλή, είναι αυτή που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Για την ακρίβεια, υπάρχουν πολλά άρθρα που αλλάζουν τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, όπως ανέδειξε με την κατάθεση του νομοσχεδίου το economix. Ωστόσο η σημερινή μας αποκάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν έχει αναδειχθεί ακόμη στο δημόσιο διάλογο: με το νομοσχέδιο εισάγεται υποχρέωση ύπαρξης/έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για πρώτη φορά και στα ακίνητα που ενοικιάζονται βραχυχρόνια, δηλαδή στα AirBnB, Booking και άλλες πλατφόρμες διαμοιρασμού.


Μάλιστα η υποχρέωση έκδοσης ή ύπαρξης εν ισχύ ΠΕΑ δεν είναι η μόνη προϋπόθεση που μπαίνει. Σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για υποχρέωση αναφοράς της ενεργειακής κατηγορίας σε κάθε διαφήμιση ακινήτου αλλά και στην ενημέρωση κάθε μισθωτή, η υποχρέωση μπαίνει και για τις καταχωρήσεις στις πλατφόρμες ενοικίασης, όπως και σε όλες τις αγγελίες ακινήτων!

Πρόκειται για ριζικά μέτρα προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας και των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που καθιερώνει το ΥΠΕΝ.

Τί αλλάζει με το νομοσχέδιο στα ΠΕΑ και στις μισθώσεις ακινήτων

Συγκεκριμένα, το άρθρο 65 του νομοσχεδίου αλλάζει το άρθρο 12 του νόμου 4122 (που εισηγήθηκε ο τότε ΑνΥΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης το 2013) που ισχύει σήμερα και ήταν η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας του 2012, ενώ σήμερα ενσωματώνεται η οδηγία του 2018.

Σε αυτό αναφέρεται ότι η έκδοση ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) είναι υποχρεωτικό, μεταξύ άλλων (πώληση ακινήτου, ριζική ανακαίνιση κλπ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. Είναι η πρώτη φορά που στο νόμο για την εξοικονόμηση ενέργειας διαχωρίζονται οι μορφές μίσθωσης και αναφέρεται ρητά η βραχυχρόνια! Έτσι εισάγεται για πρώτη φορά το ενεργειακό πιστοποιητικό και στα AirBnB, μας λένε παράγοντες της αγοράς!

Το συγκεκριμένο σημείο διευκρινίζει βέβαια, όπως γνωρίζουν ήδη οι αναγνώστες του economix ότι προβλέπεται, ότι το ΠΕΑ θα εκδίδεται έτσι μέχρι την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου – που σήμερα είναι προγραμματισμένο να ισχύσει από τον Ιούνιο αλλά θα πάρει παράταση για μερικούς μήνες λόγω κορωνοϊού.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία όμως έχει η παράγραφος 9 του συγκεκριμένου άρθρου. Με το ίδιο σκεπτικό της για πρώτη φορά διάκρισης των μισθώσεων και αναφοράς σε βραχυχρόνια μίσθωση, σημειώνεται επί λέξει: «Κατά την έντυπη ή ηλεκτρονική δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή μίσθωσης (μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας, υπεκμίσθωσης) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε αυτή.» Επομένως, τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης αναλαμβάνει στην πράξη – προφανώς με αντίστοιχο ηλεκτρονικό πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα – η ΑΑΔΕ…

Μάλιστα, προς αποφυγή παρερμηνείας, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που ετοίμασε το ΥΠΕΝ (και το συγκεκριμένο κεφάλαιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ο Υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς) αναφέρεται ότι «η διάταξη αφορά πλέον σε κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες Αρχές»

Πάντως σημειώνεται ότι στο άρθρο 71 του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει από 1/1/2021.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκαλεί επίσης η πρόβλεψη του νόμου ότι το ΠΕΑ πρέπει να επιδεικνύεται μεταξύ των συναλλασσομένων και εν τέλει να παραδίδεται στον αγοραστή ή εκμισθωτή…

Και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά για το μέλλον περισσότερο, έχει η πρόβλεψη ότι αν το κτίριο πωληθεί η ενοικιαστεί πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, αντί για το ενεργειακό πιστοποιητικό επιδεικνύεται και παραδίδεται η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) της οικοδομής (απαρίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας δόμησης) και το ΠΕΑ εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της οικοδομής.

Όλο το άρθρο Άρθρο 65

Το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου έχει τίτλο «Αντικατάσταση του άρθρου 12 ν. 4122/2013 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) Το άρθρο 12 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42). Έτσι λοιπόν το παλαιό άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

  1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς το ΠΕΑ και ο χρόνος ισχύος αυτού,

δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς το ΠΕΑ και ο χρόνος ισχύος αυτού.

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

  1. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.
  2. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον εκμισθωτή η εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής απόδοσής τους, όπως αυτή προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, στον αγοραστή ή ενοικιαστή κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή το ΠΕΑ εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, συνοδευόμενο από το πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 21.
  3. Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις.
  4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν μπορούν να αποκλειστούν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
  5. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται οι περ. γ` και στ` της παρ. 7 του άρθρου 4. 7. (καταργείται)
  6. Δεν εκδίδεται ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

α. Για τα κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων που εμπίπτουν στις περ. δ’, και ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 4,

β. Για κάθε κατασκευή που δεν πληροί την έννοια του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας κατά τον ορισμό του άρθρου 2.

Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω βεβαιώνονται από Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει το δικαίωμα έκδοσης ΠΕΑ για το συγκεκριμένο κτίσμα.

  1. Κατά την έντυπη ή ηλεκτρονική δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή μίσθωσης (μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας, υπεκμίσθωσης) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε αυτή.»