Μένουμε Ασφαλείς - COVID19
Μένουμε Ασφαλείς - COVID19
Πηγή Εικόνας: Ελληνική Κυβέρνηση

Τέθηκε σε λειτουργία το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στο οποίο μπορει να εισέρχεται κάθε ενδιαφέρομένους χρησιμοποιωντας είτε τους κωδικούς πρόσβασης του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (“Είσοδος με ΠΦΥ”) είτε με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (“Είσοδος με ΤaxisΝet”).

Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής των συνταγών από τους ενδιαφερόμενους και για τον τροπο εκτέλεσης των συνταγών από τους φαρμακοποιούς.