Ο πρόεδρος της Hard Rock International, Jim Allen, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς για τη δημιουργία και λειτουργία καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, Αθήνα Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ ΜΠΕ
Ο πρόεδρος της Hard Rock International, Jim Allen, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς για τη δημιουργία και λειτουργία καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, Αθήνα Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ ΜΠΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ίσως μάλιστα, αναλόγως, αργότερα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) θα προσφύγει η Ηard Rock μετά την απορριπτική απόφαση που εξέδωσε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό της άδεια καζίνο του Ελληνικού, καθώς δεν τήρησε τους όρους της προκήρυξης.

Σε δέκα ημέρες τουλάχιστον το νομικό γραφείο της Hard Rock θα πρέπει να καταθέσει φάκελο της υπόθεσης αποκλεισμού στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid 19) τα Δικαστήρια είναι κλειστά και μένει να φανεί σήμερα και τις αμέσως επόμενες ημέρες αν μπορεί να υλοποιηθεί το γράμμα του νόμου. Θεωρείται βέβαιο, με βάση άλλες αφορμές, ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις, ο χρόνος κατάθεσης της προσφυγής ανανεώνεται είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς η Hard Rock θέλει ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο χρόνος υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας θα παραταθεί εξαιτίας του κορωνοϊού.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, παρότι ανακοίνωσε ότι η ίδια αποφάσισε να μην προχωρήσει στη 2η φάση του διαγωνισμού μέχρι την οριστική απόφαση της ΑΕΠΠ, η απόφαση της προσωρινής διαταγής της ΑΕΠΠ ξεκαθάρισε ότι αυτό ήταν υποχρέωση της. Επομένως, κατ’ αναλογία, αν κατατεθεί προσφυγή στο ΣτΕ, ίσως κριθεί είτε από την ΕΕΕΠ είτε από το ΥΠΟΙΚ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, καθώς θα πρέπει να περιμένουν και την απόφαση του ΣτΕ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι μόνη εκκρεμότητα ήταν η απόφαση της ΑΕΠΠ. Τη θέση της Hard Rock αδυνατίζει η πολυσέλιδη απόφαση της ΑΕΠΠ που απορρίπτει τις περισσότερες (όχι όμως όλες) αιτιάσεις της εταιρείας κατά της ΕΕΕΠ, καθώς πλέον υπάρχει νομική κρίση επί αυτών. Εκτός και αν επιστρατεύσει άλλους, επιπλέον ισχυρισμούς στο ΣτΕ. Μένει να φανεί αν θα επιλέξει και εκεί το δρόμο της έκδοσης απόφασης προσωρινής διαταγής αναστολής του διαγωνισμού μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά και πώς η διαδικασία θα επηρεαστεί χρονικά από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Όπως όλα δείχνουν το έργο του Ελληνικού θα εισέλθει σε νέο γύρο καθυστερήσεων εξαιτίας των νέων εμποδίων που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο.

Κύκλοι προσκείμενοι στη Hard Rock σχολιάζοντας την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών είπαν ότι «ξανάγραψαν το Δίκαιο στην Ελλάδα».

Και αυτό γιατί η απόφαση καταγράφεται σε 106 σελίδες αιτιολογώντας αναλυτικά με δεκάδες νομικές σκέψεις την απόφαση της απόρριψης, επικαλούμενη την ελληνική νομοθεσία και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τρία ήταν τα βασικά λάθη που έπραξε η Hard Rock τα οποία καθόρισαν και τον αποκλεισμό της. Ανάμεσα σε αυτά ήταν ότι η εγγυητική επιστολή είχε απόκλιση 4 ημέρες στην ημερομηνία λήξης, βάσει των όρων του διαγωνισμού. Το λάθος έγινε σε προφανή παραδρομή, όπως ισχυρίζεται η Hard Rock, και κακώς δεν κλήθηκε για διευκρίνιση ή επανακατάθεση.

Όμως, η Επιτροπή Παιγνίων υποστηρίζει ότι με βάση τη νομολογία, όταν η εγγυητική επιστολή έχει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο στο διαγωνισμό, θεωρείται ουσιώδης και μη επιδεχόμενο διευκρίνισης.

Το ύψος της εγγυητικής ήταν στα 7,5 εκατ. ευρώ και χρόνος λήξης θα έπρεπε να ήταν η 4η Νοεμβρίου 2020, όταν η κατάθεση των προσφορών ήταν η 4η Οκτωβρίου 2019, δηλαδή ο διαγωνισμός ζητούσε 13 μήνες από την κατάθεση των προσφορών.

Η εγγυητική της Hard Rock εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα και είχε ως ημερομηνία έκδοσης 30 Σεπτεμβρίου 2019 και έληγε 31 Οκτωβρίου 2020.

Οι νομικοί της Hard Rock ισχυρίστηκαν ότι ο διαγωνισμός αρχικά θα γινόταν στις 30 Οκτωβρίου, ενώ έγινε τελικά στις 4 Οκτωβρίου μετά από παράταση, αφού οι ημερομηνίες άλλαζαν συνεχώς από τις αρχές τους έτους. Νομικοί κύκλοι εκφράζουν την απορία τους για την Εθνική Τράπεζα και την εμπειρία που διαθέτει σε διαγωνισμούς, όταν όλοι οι εγχώριοι παίκτες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προσθέτουν δυο και τρεις μήνες επιπλέον του χρόνου λήξης μιας εγγυητικής επιστολής, καθώς στην Ελλάδα κατά καιρούς σημειώνονται αναβολές.

Από την άλλη, επιχειρηματικοί κύκλοι τόνισαν στο economix.gr ότι η πρακτική διεθνώς στις εγγυητικές είναι ο χρόνος λήξης της να ορίζεται από τον χρόνο έκδοσης και όχι κατάθεσης στον όποιον παραλήπτη, καθώς η τράπεζα δεν μπορεί με βεβαιότητα να γνωρίζει πότε θα γίνει αυτό. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί έγινε το λάθος, καθώς τράπεζα και εταιρεία είχαν εγγυητική 13 μηνών (αλλά απο την έκδοση και όχι την κατάθεση).

Το επόμενο λάθος της ήταν ότι ο John Eder δεν ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών Seminole HR Holdings LLC και HR Atlantic City LLC , (εταιρείες άμεσα σχετιζομενες με την HRI, στις ικανότητες και πόρους των οποίων βασιζόταν για την υλοποίηση του έργου). Σύμφωνα με την Επιτροπή Παιγνίων – με τους ισχυρισμούς της να υιοθετούνται και από την Αρχή Προδικαστικών – ο κ. John Eder είχε μεν εξουσία υπογραφής για τις παραπάνω εταιρείες στο συγκεκριμένο έργο, αλλά δεν είχε την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου, όπως ζητούσε, κατά ερμηνεία, ο διαγωνισμός.

Η Hard Rock εναντιώθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Επιτροπή Παιγνίων ανέλαβε τη διενέργεια του διαγωνισμού, ενώ ο απόλυτα αρμόδιος ήταν ο υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση, η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού είναι ο υπουργός Οικονομικών και αναθέτει τη διενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού στην Επιτροπή Παιγνίων εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 361 του ν.4512/2018. Ο υπουργός διατηρεί το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης του διαγωνισμού.

Στην απόφαση αναφέρεται ακόμη ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στη δικηγορική εταιρεία KLC Law Firm και την ένωση «Inspire Athens» (των Mohegan ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και η συνδρομή της στην επιτροπή διαγωνισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να ασκήσει και ούτε άσκησε οποιαδήποτε επιρροή στην ανεξαρτησία και αμεροληψία με την οποία η επιτροπή του διαγωνισμού ασκεί τα καθήκοντα της.

Λέει και άλλα πολλά η απόφαση και θα επανέλθουμε, διότι πραγματικά αποτελεί μνημείο νομικού σκεπτικού προς χρήση σε πολλές περιπτώσεις….

Η πολυσέλιδη απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Φώτιο Κατσίγιαννη πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ και τον γραμματέα Κωνσταντίνος Πουρναράς.