Το MasterPlan του Ελληνικού
Το MasterPlan του έργου της αξιοποίησης της πρώην έκτασης του αεροδρομίου Ελληνικού - ή ορθότερα του «Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» - από την εταιρεία ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ
Το MasterPlan του Ελληνικού
Το MasterPlan του έργου της αξιοποίησης της πρώην έκτασης του αεροδρομίου Ελληνικού - ή ορθότερα του «Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» - από την εταιρεία ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ
Πηγή Εικόνας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τόσο από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όσο και από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, γνωστοποιήθηκε ότι η προσφυγή της Hard Rock κατά τόσο του αποτελέσματος όσο και της διαδικασίας της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΠΠ, η μείζωνα Επταμελής Σύνθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών υπό την προεδρία του Φωτίου Θεοδ. Κατσίγιαννη, Προέδρου της Αρχής,  κατόπιν της από 26.02.2020 διάσκεψης, εξέδωσε σήμερα τη με αριθμό 10/13.03.2020 απόφασή της επί ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’ αρ. 457/1/14.01.2020 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αρμόδιας για τη διενέργεια του παρακάτω διαγωνισμού. Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 1/2019 διακήρυξη «Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά». Σύμφωνα με το σκεπτικό και το διατακτικό της εν λόγω απόφασης κρίθηκε ομόφωνα απορριπτέα η σχετική προδικαστική προσφυγή τόσο κατά το σκέλος της που αφορούσε στην απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρίας όσο και κατά το σκέλος της που αφορούσε στην αποδοχή της προσφοράς της συμμετέχουσας ένωσης νομικών προσώπων.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρη την απόφαση.

Σημειώνουμε ότι σε αντίθεση με την πρακτική που ακολούθησε η ΕΕΕΠ, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έδωσε άμεσα στη δημοσιότητα το σύνολο της απόφασής της, προωθώντας τη διαφάνεια και διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες να ενημερωθούν έγκυρα.

Σύμφωνα με την αντίστοιχη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΕΠ, στις 13 Μαρτίου 2020 εκδόθηκε η με αριθμό 10/2020 απορριπτική Απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκηθεί από τoν Διαγωνιζόμενο με την επωνυμία «SHRE/SHRI, LLC», κατά της υπ’ αρ. 457/1/14.01.2020 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) με θέμα: «Επικύρωση των αποτελεσμάτων του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.» στο πλαίσιο της Διακήρυξης με αριθμό 1/2019.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Hard Rock θα συνεχίσει τα ένδικα μέσα στο Συμβούλιο της επικρατείας, ενώ εξετάζει αρχικά την προσφυγή στην Κομισιόν και ακολούθως, αναλόγως της εξέλειξης στο ΣτΕ, και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ωστόσο, η απόφαση ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσουν όλες οι εκκρεμούσες διαδικασίες, με πρώτη την ολοκλήρωση της 2ης φάσης του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο. Μόνη περίπτωση να μη συμβεί αυτό άμεσα είναι η κατάθεση προσφυγής στο ΣτΕ αοπό την hard Rock μαζί με αίτηση έδοσης προσωρινής διαταγής για αναστολή του διαγωνισμού μέχρι την κυρίως εξέταση της υπόθεσης, εξέλιξη όμως που κατά νομικούς κύκλους μετά την απόφαση της ΑΕΠΠ απομακρύνεται καθώς θεωρείται ότι έχει γίνει ήδη μια «οιωνεί» δικαστική κρίση επί των επιχειρημάτων της Hard Rock και το ΣτΕ δεν θα θελήσει να μπλοκάρςει τη διαδικασία μέχρι να αποφασίσει – εκτός βέβαια αν η hard Rock επικαλεστεί άλλα επιχειρήματα στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το καζίνο, που αφορά πλέον μόνο το σχήμα Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την οικονομική τους προσφορά, μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει το Δημόσιο και ο επενδυτής στις πρώτες εργασίες.

Όπως έχει αναλύσει το economix, οι πρώτες μπουλντόζες θα αφορούν την κατεδαφιση αυθαιρέτων και μή αναγκαίων κτιρίων. Το economix.gr αποκάλυψε σήμερα ότι αυτό προγραμματίζεται να συμβεί στις αρχές Απριλίου με βάση τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.