Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγκύκλιο με οδηγίες για τα εθελοντικά έργα και εργασίες αναδασώσεων από φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εθελοντές εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «οι αναδασώσεις είναι έργα δαπανηρά, επιδρούν άμεσα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και έχουν σκοπό την αποκατάσταση διαταραχθέντων, από διάφορες αιτίες (πυρκαγιές, διάβρωση του εδάφους, εκχερσώσεις κ.λ.π.), δασικών οικοσυστημάτων». 

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να είναι επιτυχής μία αναδάσωση θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές αρχές:

Αρχή 1: Είναι δυνατή μόνο εκεί, όπου ο σταθμός θα μπορούσε να αναδασωθεί και μόνος του φυσικά.

Αρχή 2: Η φυσική αναδάσωση αποτελεί το ιδεώδες αρχικό στάδιο της αναδάσωσης.

Αρχή 3: Πρέπει να ακολουθεί ή να εκμεταλλεύεται, κατά το δυνατό, τη φυσική διαδοχή, να τη συντομεύει και να την οδηγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό που έχουμε καθορίσει.

Αρχή 4: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό αυτοφυή και ενδημικά είδη.

Αρχή 5: Πρέπει να χρησιμοποιούνται προελεύσεις από όμοιους ή ανάλογους σταθμούς με εκείνους της προς αναδάσωσης περιοχής.

Αρχή 6: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συνοικολογικές συνθήκες.

Σε ποιες εκτάσεις γίνονται 

Τα εθελοντικά έργα και εργασίες γίνονται σε δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και θα αφορούν:

  1. καμένες εκτάσεις,
  2. εκτάσεις που είχαν αναδασωθεί στο παρελθόν με χαμηλό ποσοστό επιτυχίας,
  3. εκτάσεις υποβαθμισμένων δασών,
  4. συμπληρώσεις φυτεύσεων προς εμπλουτισμό και αναβάθμιση δασικών οικοσυστημάτων.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Περιβάλλοντος δρομολογεί μια Πράσινη Στρατηγική με έμφαση στην προστασία των δασών, με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή αλλά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σχετικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον κ. Αραβώση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, τον οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και υλοποιεί το υπουργείο, περιλαμβάνει την:

– Ολοκλήρωση της ανάρτησης δασικών χαρτών και της κύρωσης τους για τις περιοχές καταρτισμένων δασικών χαρτών της χώρας, καθώς και για τις λοιπές υπό κατάρτιση, με έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αντιρρήσεων. Ο στόχος είναι διπλός: ο τερματισμός της ανασφάλειας των πολιτών και ταυτόχρονα η θεσμική προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας.

– Εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη σύνταξη αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου για το σύνολο της χώρας, με στόχο την απόλυτη συνέργεια μεταξύ του σχεδιασμού πρόληψης και αυτού της επιχειρησιακής καταστολής.

– Ρύθμιση όλων των θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικών Υπηρεσιών, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών.

– Σύνταξη ειδικών αντιπυρικών σχεδίων πρόληψης, καταστολής και – αν απαιτηθεί – έγκαιρης εκκένωσης των πολιτών για τις κρίσιμες ζώνες μίξης δάσους – οικισμών, κατόπιν και εκπαίδευσης των κατοίκων των περιοχών αυτών.

– Θεσμοθέτηση νέων τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαχειριστικών μελετών δασικών οικοσυστημάτων, ώστε όλα τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας να διαχειρίζονται αειφορικά, σύγχρονα και παραγωγικά.

– Άμεση υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τα δασικά μέτρα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 245.000.000 ευρώ. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση της ανωτέρω πίστωσης που μένει ανεκμετάλλευτη εδώ και 4,5 χρόνια. Ταυτόχρονα, έγκαιρος σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

– Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των κατεστραμμένων δασικών εκτάσεων.

– Ενίσχυση με προσωπικό και αναβάθμιση με μέσα και υποδομές της Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στον πολυλειτουργικό της ρόλο.