Αθήν - Κτηματολόγιο
Αθήν - ΚτηματολόγιοΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από σήμερα Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου θα ανοίξει εν τέλει, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΕΣ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις στους Δήμους τους, για να «αποκαλύψουν»  τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Οι πολίτες που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές θα επιβαρύνονται μόνο με τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ και αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά.

Οι εκτιμήσεις των εμπλεκομένων μιλούν για περίπου 4.000.000 ιδιοκτήτες, αλλά αν μπορούσαν πράγματι να γίνουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις δεν θα υπήρχε και η ανάγκη για δήλωση μη δηλωθέντων τετραγωνικών, αφού αυτό θα σήμαινε ότι το κράτος με κάποιον τρόπο γνωρίζει ποιοι και πόσοι δεν έχουν δηλώσει στους Δήμους τα πραγματικά εμβαδά των ιδιοκτησιών τους… Κάτι που σήμερα δεν ισχύει (το κράτος δεν γνωρίζει ποια μέτρηση είναι έγκυρη και ακριβής: αυτή των δήμων και των λογαριασμών της ΔΕΗ ή αυτή του Ε9 ή αυτή του Κτηματολογίου;) και για αυτό γίνεται η ρύθμιση, παρότι οι κυβερνητικές πηγές και ΠΟΜΙΔΑ τονίζουν ότι γίνεται για να μην  επιβαρυνθούν υπέρμετρα με πρόστιμα και προσαυξήσεις οι πολίτες.

Ο μόνος αριθμός που (μπορεί να…) είναι γνωστός στο κράτος είναι ο αριθμός των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα αυθαιρέτων των ΥΠΕΝ/ΥΠΕΚΑ με υπέρβαση δόμησης…

ΥΠΕΣ-ΠΟΜΙΔΑ: «κορόϊδα» όσοι αυθαιρετούχοι πλήρωναν δημοτικά τέλη από το 2013! Νομικά και πολιτικά ερωτήματα

Τί ακολουθεί τη δήλωση

Βάσει των όσων διευκρινίστηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, κάθε δήλωση διόρθωσης επιφανειών ακινήτων, αμέσως μόλις υποβάλλεται, θα διαβιβάζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου για επεξεργασία και υπολογισμό τυχόν οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ καθώς και των οφειλόμενων από 1-1-2020 δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών. Για το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, για την διόρθωση των στοιχείων των δηλωθέντων επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους αφορά ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων που δεν τα έχουν δηλώσει ποτέ στους Δήμους, καθώς επίσης και όσους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 31-3-2020.

Αυθαίρετα – δημοτικά τέλη: η ΠΟΜΙΔΑ ζητά νέο ρουσφέτι από το ΥΠΕΣ – επιβεβαίωση economix

Χρηστικά – πως θα γίνουν οι δηλώσεις

Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet

Βήμα 2: Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά το Δήμο στον οποίο ανήκει.

Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά.

Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς που έχει για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του TAXISnet να εισέρχεται και στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Ε9 και των Δήμων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, δεν θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών σε καμιά υπηρεσία ούτε η συνυποβολή κάποιου δικαιολογητικού. Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται στη συνέχεια τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές δηλώσεις και θα ενημερώνουν τους πολίτες  σχετικά για την αποδοχή τους, για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και για τυχόν οφειλόμενα ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών από 1-1-2020 και μετά.

Όπως ξεκαθαρίστηκε, η προθεσμία υποβολής έως τις 31-3-2020 είναι επαρκής για την υποβολή όλων των δηλώσεων. Μετά από αυτή την ημερομηνία και έως 30-6-2020 θα μπορούν να δηλώσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά τους μόνο όσοι κάνουν χρήση του νόμου για τα αυθαίρετα.

Από τη στιγμή που θα οριστικοποιείται και θα γίνεται αποδεκτή κάθε υποβληθείσα διορθωτική δήλωση, ο ιδιοκτήτης που την υπέβαλε θα έχει την υποχρέωση να πληρώνει Τ.Α.Π., δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που δήλωσε μόνο για χρονικά διαστήματα από την 1η-1-2020 και μετά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι έχουν ήδη δηλώσει τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων τους στους Δήμους, πριν ψηφιστεί η ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, έχουν επιβαρυνθεί με αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την προηγούμενη πενταετία, έχουν χρεωθεί και με πρόστιμα και έχουν ρυθμίσει σε μηνιαίες δόσεις όλες αυτές τις οφειλές που προέκυψαν, δεν δικαιούνται την διαγραφή των οφειλών έως τις 31-12-2019, όπως προβλέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κ.Ε.Δ.Ε..

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος για να γίνει αυτό. Για τους πολίτες αυτούς πάντως ισχύει μια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπει διαγραφή των ήδη βεβαιωμένων και ρυθμισμένων σε δόσεις οφειλών δημοτικών φόρων και τελών και των ήδη επιβληθέντων προστίμων (δηλαδή απαλλαγή από τα ποσά που χρωστούν) μέχρι και τις ημερομηνίες στις οποίες υπέβαλαν τις διορθωτικές δηλώσεις. Ωστόσο δεν δικαιούνται να πάρουν πίσω όσα χρήματα έχουν ήδη καταβάλει έναντι των συγκεκριμένων οφειλών.