Ευθύμιος Μπακογιάννης
Ευθύμιος Μπακογιάννης
Ευθύμιος Μπακογιάννης
Ευθύμιος Μπακογιάννης
Πηγή Εικόνας: theokar στο economix

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κεντρικό θέμα «Προκλήσεις ΣΒΑΚ στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο» στο Συνέδριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά την ομιλία του με θέμα «Πολεοδομία και Βιώσιμη Κινητικότητα», ο κ. Μπακογιάννης έκανε αναφορά στην επί πολλών ετών πολιτική του ΥΠΕΝ για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και των ΣΒΑΚ, ως μέρος  της ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής, η οποία αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών καθώς και την επίτευξη των στόχων οικονομίας μηδενικού άνθρακα στις αστικές περιοχές.

Ο κ. Μπακογιάννης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός καθοδηγείται από τη δομή του αστικού χώρου, εξυπηρετώντας τους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, βασιζόμενος στις αρχές και στους κανόνες του– κατά συνέπεια ο συνδυασμένος χωροταξικός/πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός είναι βασική αρχή για μια βιώσιμη πόλη. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητο στοιχείο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι η προώθηση της «προσβάσιμης αλυσίδας» μετακίνησης, η δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων «ήπιας μετακίνησης» σε κάθε δήμο, και όχι αποσπασματικά, ο συσχετισμός των χρήσεων γης με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και η προώθηση των αστικών αναπλάσεων».

 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Στάθης Σταθόπουλος τόνισε πως μέχρι σήμερα το Πράσινο Ταμείο είναι θεσμικά ο εγγυητής της ένταξης και χρηματοδότησης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στις 4 προσκλήσεις ύψους 72 εκ. ευρώ το τελευταίο δίμηνο για τη χρηματοδότηση έργων όλων των Δήμων της χώρας σχετικά με το περπάτημα, το ποδήλατο, την προσβασιμότητα, την ανακαίνιση- επανάχρηση διατηρητέων ή δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, καθώς και προτάσεις αναπλάσεων ή απόκτησης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στα κέντρα των πόλεων.