Την εταιρεία WATERA Ελλάς ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου UNIBIOS τίμησε, στις 23 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής κ. Δημήτριος Βαγενάς. Συγκεκριμένα, σε εκδήλωση αναφορικά με την “Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη”, ο κ. Βαγενάς τίμησε την WATERA Ελλάς για την έμπρακτη συνδρομή της στην εκτέλεση της εκπαιδευτικής αποστολής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος της WATERA Ελλάς κ. Ορφέας Μαυρίκιος.

Η WATERA Ελλάς ΑΒΕΕ,  αναγνωρίζοντας το υποδειγματικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, δώρισε στο Τμήμα ένα σύστημα αφαλάτωσης με την τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης και μία στήλη απιονισμού “mixed-bed”, προκειμένου να έχει την δυνατότητα να παράγει άριστο απιονισμένο νερό για τις ανάγκες των εργαστηρίων του.  Παράλληλα, το Τμήμα, διαθέτοντας μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης, θα μπορεί να παρέχει στους φοιτητές του την ευκαιρία να εξοικειωθούν με αυτή τη τεχνολογία που τόσο έχει διαδοθεί τα τελευταία χρόνια.

Η WATERA Ελλάς, που συνεχίζει την πετυχημένη πορεία της στην αγορά επεξεργασίας νερού σε Ελλάδα και εξωτερικό, παραμένει διαρκώς προσανατολισμένη στην μεγιστοποίηση της συμβολής της στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των ανώτατων εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των επιστημόνων μας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του επιχειρείν και βέβαια συνολικά της χώρας μας.

Σημειώνεται πως η WATERA Ελλάς ΑΒΕΕ, είναι θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων και ταχυδιυιλιστηρίων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω συγγενών της εταιρειών η Watera Ελλάς δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.