Εκτύπωση χαρτονομισμάτων
Εκτύπωση χαρτονομισμάτων
Εκτύπωση χαρτονομισμάτων
Εκτύπωση χαρτονομισμάτων
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Έλληνες διαθέτουν 57 δισ. σε ρευστό εκ των οποίων τα 25 δισ. είναι στο σεντούκι και τα υπόλοιπα 32 δισ. βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού. Την ίδια στιγμή, αποφεύγουν τις επενδύσεις σε ομόλογα  και σε μετοχές.    

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από την παρουσία των στοιχείων του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, που παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, αναζητώντας το ρόλο της  αποταμίευσης και της ανάπτυξης ως μοχλό για τη άνοδο της κεφαλαιαγοράς.

Στην πράξη, οι Έλληνες «κρύβουν» ένα δεύτερο Χρηματιστήριο Αθηνών στο σεντούκι και με καταθέσεις στο εξωτερικό, αφού διατηρούν αποστάσεις και εμφανίζονται επιφυλακτικοί έναντι της πραγματικής οικονομίας.

Η έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι 25 δισ. ευρώ  βρίσκονται στο σεντούκι όταν, σε αμοιβαία κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί μόλις 600 εκατ. ευρώ και σε ομόλογα 300 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού ανέρχονται σε 32,4 δισ. ευρώ με τη συνολική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων ανέρχεται σε 57,5 δισ. ευρώ στο εξωτερικό.

Το πάθος των Ελλήνων για τα μετρητά, το ανεβάζουν στην πρώτη θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς το ποσοστό των μετρητών στα νοικοκυριά διαμορφώνεται στο 10,4% έναντι του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ που διαμορφώνεται στο 2,4%.

Η αξία των μετρητών που βρίσκονται εκτός της ελληνικής οικονομίας φθάνει τα 57  δισ. ευρώ όσο είναι η αξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, συγκεκριμένα, 59 δισ. ευρώ.

Οι Έλληνες κατέχουν τη 2η θέση με βάση την αξία των κατοικιών που έχουν στην κατοχή τους σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ με την πρώτη θέση να ανήκει στη Λετονία.

Οι Γερμανοί βρίσκονται την 9η θέση, οι Γάλλοι στην 11η  οι Ιταλοί  στην 16η, οι Πορτογάλοι στην 17η και οι Βρετανοί στην τελευταία θέση.

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ  και φτάνει μόλις το 10% προς το ΑΕΠ, όταν στην Ιρλανδία ανέρχεται στο 23%. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος είναι μόλις  στο 3% όταν στην Ολλανδία ανεβαίνει στο 12%.

Οι τράπεζες ανέλαβαν το βάρος της χρηματοδότησης της οικονομίας με το ποσοστό της στο 51,4%. Ο τομέας των κατασκευών χρηματοδοτείται σε ποσοστό 71%.

Το επενδυτικό προφίλ των Ελλήνων έχει διαμορφώσει και την στρατηγική των Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Οι επενδύσεις των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και Ασφαλιστικών Εταιρειών ως ποσοστό του ΑΕΠ φτάνει  το 1,9% σε μετοχικά προϊόντα και στο 8% για το σύνολο των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η κεφαλαιαγορά. Πάντως, οι Έλληνες εμφανίζουν μικρά περιθώρια κινήσεων σε ότι αφορά τη βελτίωση του επενδυτικού του προφίλ, αφού παρουσιάζει αρνητική αποταμίευση τα τελευταία χρόνια και είναι η δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στις χώρες  της ΕΕ.