Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη στην Αττική
Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη στην Αττική
Πηγή Εικόνας: Ελληνικό Κτηματολόγιο

Δεν δημιουργεί πρόβλημα στο Κτηματολόγιο, λένε αρμόδιες πηγές, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνεται δασικός χάρτης στην Λάρισα καθώς προσέφυγε πολίτης και δικαιώθηκε λόγω του ότι δεν τηρήθηκε η τυπική διαδικασία για την διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του ΣτΕ, κρίνεται παράνομη η μερική κύρωση χάρτη στην περιοχή, επειδή δεν εξετάστηκαν από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων οι αιτήσεις των πολιτών (πρόδηλα σφάλματα) κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Αποτέλεσμα αυτού, η απόφαση αυτή να γίνει μπούσουλας και για άλλους ιδιοκτήτες, που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα με τις Διευθύνσεις Δασών. Μάλιστα, μερίδα του τεχνικού κόσμου, σημειώνει πως δεν αποκλείεται να τιναχτούν στο αέρα δασικοί χάρτες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Όπως τονίζουν στο economix.gr πηγές από τον Φορέα Κτηματογράφησης της χώρας,  «η κύρωση των δασικών χαρτών καταγράφει εάν μία έκταση είναι δασική ή όχι και δεν αποτελεί συστατικό μέρος της κτηματογράφησης, αφού αυτή καταγράφει σε ποιόν (αποδεδειγμένα) ανήκει αυτή η έκταση». Έτσι, «οι αποφάσεις που ακυρώνουν την κύρωση δασικών χαρτών σε συγκεκριμένες περιοχές και επιτάσσουν την επανάληψή της,  δεν επηρεάζουν την διαδικασία της κτηματογράφησης».

Σύμφωνα με τα όσα εξηγούν, εάν υπάρξουν αλλαγές, τόσο στο δασικό ή μη χαρακτήρα μίας έκτασης αλλά και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της, αυτές θα υιοθετηθούν από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Η ανάλυση αυτή αρμοδίων για την κτηματογράφηση είναι πλήρως ορθή όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία και την εξέλιξή της, παραβλέπει όμως ένα δεδομένο του τέλους της διαδικασίας που καθορίζει το αποτέλεσμα: η νομολογία του ΣτΕ επιβάλλει να υπάρχουν οριστικοί δασικοί χάρτες πριν τη λειτουργία του Κτηματολογίου σε μια περιοχή. Τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των δασικών χαρτών επηρεάζη και το χρόνο που θα υπάρξει λειτουργούν Κτηματολόγιο. Αλλά μέχρι τότε χρόνος μάλλον υπάρχει για τις περισσότερες περιοχές…

Πάντως όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, χιλιάδες ιδιοκτήτες έκαναν χρήση των εργαλείων που τους δίνει ο νόμος και έτσι υπέβαλαν αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι εκτάσεις τους αποτυπώνονται λανθασμένα στους χάρτες ως δασικές, με ευθύνη της πολιτείας (λάθος όρια, λάθος έγγραφα κλπ.). Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση απόρριψης των αιτημάτων αυτών, οι αρμόδιες Επιτροπές Αντιρρήσεων πρέπει να τα εξετάσουν ως αντιρρήσεις κάτι που σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη καθώς η συγκεκριμένη αλλά και κάποιες ακόμα Διευθύνσεις Δασών έκλεισαν τις υποθέσεις χωρίς να εξετασθούν τα θέματα και δίχως να κληθούν οι πολίτες να παραστούν και να υποστηρίξουν το αίτημά του.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανέδειξε το economix, το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίκασε απόφαση σύμφωνα με την οποία πολίτης προσέφυγε κατά της ανάρτησης δασικού χάρτη, υποστηρίζοντας πως ο δασικός χάρτης εμπεριέχει λάθη που θεωρούνται πρόδηλα σφάλματα, όπως αυτά ορίζονται στην 153394/919/2017 απόφαση του ΥΠΕΝ και η διοίκηση μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών απέρριψε το αίτημα του και προχώρησε στην κύρωση του συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης έκτασης, ως δασικής.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η αρμόδια αρχή που εξέτασε το θέμα, αφού αρχικά δικαίως έκρινε πως τα σφάλματα του δασικού χάρτη δεν είναι πρόδηλα, θα έπρεπε στη συνέχεια να παραπέμψει την αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος στην αρμόδια Επιτροπή Αντιρρήσεων, προκειμένου η εν λόγω Επιτροπή να κρίνει, κατά πρώτον, εάν η αίτηση κατατέθηκε εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, σε καταφατική δε περίπτωση και εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις, να την εξετάσει ως αντίρρηση, πληρώνοντας ο πολίτης το σχετικό παράβολο.

Η παράλειψη της διαβίβασης της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Αντιρρήσεων οδήγησε το ΣτΕ στην απόφαση να κάνει δεκτή την αίτηση του πολίτη και να ζητήσει την ακύρωση του εν λόγω δασικού χάρτη.

Επισημαίνεται πως οι 110 Επιτροπές που έχουν συσταθεί, συνεχίζουν να κινούνται με καθυστερήσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να βρίσκονται προς το παρόν μετέωροι.

Δασικοί Χάρτες: απόφαση – χαστούκι του ΣτΕ για τα πρόδηλα σφάλματα ρίχνει εκτός χρονοδιαγράμματος το έργο