Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ
Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ
Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ
Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Να τιναχτούν στο αέρα κινδυνεύουν δασικοί χάρτες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας μετά την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία δικαιώνονται πολίτες που προσέφυγαν καθώς δεν τηρήθηκε η τυπική διαδικασία για την διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων.

Όπως προκύπτει από το ΣτΕ, κρίνεται παράνομη η μερική κύρωση δασικού χάρτη στην Λάρισα, επειδή δεν εξετάστηκαν από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων οι αιτήσεις των πολιτών (πρόδηλα σφάλματα) κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Αποτέλεσμα αυτού, η Απόφαση αυτή να γίνει μπούσουλας και για άλλους ιδιοκτήτες, που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα με τις Διευθύνσεις Δασών.

Πάντως, με δεδομένο ότι έχουν κριθεί ήδη αντισυνταγματικές οι οικιστικές πυκνώσεις και οι εκχερσωμένες εκτάσεις αλλά και με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως υπάρχουν δρομολογημένες για εκδίκαση παρόμοιες υποθέσεις, το έργο των δασικών χαρτών, δεν φαίνεται να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός χρονικών πλαισίων.

δεδομένης μάλιστα της νομολογίας του ΣτΕ για ανάγκη ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών προ της οριστικοποίησης του Κτηματολογίου, φαίνεται ότι το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η κυβέρνηση συνολικά (καθώς τα έργα ήταν μέρος του μνημονίου και παραμένουν στους τομείς της μεταμνημονιακής αξιολόγησης) βρίσκονται μπροστά σε συμπληγάδες και πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις.

Το νέο πρόβλημα που δημιουργήθηκε

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, χιλιάδες ιδιοκτήτες έκαναν χρήση των εργαλείων που τους δίνει ο νόμος και έτσι υπέβαλαν αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι εκτάσεις τους αποτυπώνονται λανθασμένα στους χάρτες ως δασικές, με ευθύνη της πολιτείας (λάθος όρια, λάθος έγγραφα κλπ.). Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση απόρριψης των αιτημάτων αυτών, οι αρμόδιες Επιτροπές Αντιρρήσεων πρέπει να τα εξετάσουν ως αντιρρήσεις κάτι που σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη καθώς η συγκεκριμένη αλλά και κάποιες ακόμα Διευθύνσεις Δασών έκλεισαν τις υποθέσεις χωρίς να εξετασθούν τα θέματα και δίχως να κληθούν οι πολίτες να παραστούν και να υποστηρίξουν το αίτημά του.

Στο μεταξύ και όπως έχει ήδη γράψει το economix.gr, οι Επιτροπές Αντιρρήσεων κινούνται από την αρχή με ρυθμούς… χελώνας και τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολλά. Αποτέλεσμα αυτού, να εκδώσει πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος εγκύκλιο με την οποία ζητά από τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στις διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Τί αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ

Το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίκασε απόφαση σύμφωνα με την οποία πολίτης προσέφυγε κατά της ανάρτησης δασικού χάρτη, υποστηρίζοντας πως ο Δασικός Χάρτης εμπεριέχει λάθη που θεωρούνται πρόδηλα σφάλματα, όπως αυτά ορίζονται στην 153394/919/2017 απόφαση του ΥΠΕΝ και η διοίκηση μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών απέρριψε το αίτημα του και προχώρησε στην κύρωση του δασικού χάρτη, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης έκτασης, ως δασικής.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η αρμόδια αρχή που εξέτασε το θέμα, αφού αρχικά δικαίως έκρινε πως τα σφάλματα του δασικού χάρτη δεν είναι πρόδηλα, θα έπρεπε στη συνέχεια να παραπέμψει την αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος στην αρμόδια Επιτροπή Αντιρρήσεων, προκειμένου η εν λόγω Επιτροπή να κρίνει, κατά πρώτον, εάν η αίτηση κατατέθηκε εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, σε καταφατική δε περίπτωση και εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις, να την εξετάσει ως αντίρρηση, πληρώνοντας ο πολίτης το σχετικό παράβολο.

Η παράλειψη της διαβίβασης της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Αντιρρήσεων οδήγησε το ΣτΕ στην απόφαση να κάνει δεκτή την αίτηση του πολίτη και να ζητήσει την ακύρωση του εν λόγω δασικού χάρτη.

Τί μέλλει γενέσθαι;

Υπενθυμίζεται πως οι 110 Επιτροπές που έχουν συσταθεί, συνεχίζουν να κινούνται με καθυστερήσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να βρίσκονται προς το παρόν μετέωροι. Σύμφωνα με την Αγρονόμο – Τοπογράφο – Μηχανικό Γραμματή Μπακλατσή, η όλη διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα, ενώ έχουν χαθεί ήδη 2 χρόνια.. «Με βάση το νόμο αφού εξεταστούν όλες οι αντιρρήσεις τότε θα γίνει η κύρωση του δασικού χάρτη της περιοχής και έτσι θα ξέρουμε τελεσίδικα ποιες είναι δασικές και ποιες ιδιωτικές εκτάσεις». Εκτιμάται, δε, ότι οι πρώτες Επιτροπές Αντιρρήσεων θα ολοκληρώσουν το έργο τους σε ακόμα 2 χρόνια, δεδομένου το πως λειτουργούν όλο αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει όλες οι αποφάσεις να περαστούν στο χάρτη από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών. «Επομένως για 4-5 χρόνια σταματούν οι μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται σε αντιδικία με το Δημόσιο», εξηγεί η κ. Μπακλατσή.