Δασικοί Χάρτες: απόφαση – χαστούκι του ΣτΕ για τα πρόδηλα σφάλματα ρίχνει εκτός χρονοδιαγράμματος το έργο

Η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει ότι τα πρόδηλα σφάλματα αν απορριφθούν από τις Διευθύνσεις Δασών πρέπει να εξεταστούν ως αντιρρήσεις, καθυστερεί το έργο των δασικών χαρτών λόγω υπολειτουργίας των Επιτροπών Αντιρρήσεων